ДЕРЕГУЛЮВАННЯ

ДЕРЕГУЛЮВАННЯ (англ. deregulation) — процес скасування або скорочення встановлених державою адміністративно-правових норм та приписів щодо діяльності суб’єктів господарювання. Під Д. слід розуміти сукупність заходів, що спрямовані на зменшення втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів та усунення перешкод на шляху її розвитку. Внаслідок Д. зменшуються (знімаються) обмеження, що стримують розвиток підприємницької діяльності, та зменшується її надмірне державне регулювання. Д. є одним із пріоритетних напрямків реформування державного управління економікою України. Д. містить такі заходи: спрощення порядку створення, реєстрації та ліквідації суб’єктів господарської діяльності; скорочення переліку видів діяльності, що підлягають ліцензуванню та патентуванню, вимог одержання сертифікатів та інших дозволів на підприємницьку діяльність; лімітування перевірок та контролю за діяльністю суб’єктів господарювання; спрощення процедури митного оформлення вантажів при експортно-імпортних операціях; забезпечення послідовного та стабільного нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності. На етапі розвитку ринкових відносин Указом Президента України від 22.01.2000 р. № 89 була введена єдина державна регуляторна політика у сфері підприємництва, що базується на упорядкуванні нормативного регулювання підприємницької діяльності. Введено в дію кілька нормативно-правових актів (законів, указів Президента, постанов Уряду України) щодо усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, заходів з Д. підприємницької діяльності, використання спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва, про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців тощо. Затверджено порядок системного підходу та контролю за виданням нормативних актів органів державної виконавчої влади, основою якої є їх державна реєстрація. Координація діяльності органів виконавчої влади з підготовки проектів, видання та виконання регуляторних актів покладена на Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. При невідповідності чинному законодавству окремих нормативно-правових актів органів державної виконавчої влади названий комітет має повноваження вимагати від органу, що їх видав, зміни чи анулювання або сам приймає рішення про їх скасування. Крім того, цей комітет уповноважений давати роз’яснення з окремих положень виданих нормативно-правових актів. Загальні принципи Д. розповсюджуються і на промислові фармацевтичні, оптові та аптечні підприємства. Найбільш вагомими у фармацевтичній галузі є принципи, що зменшують та упорядковують кількість перевірок контролюючими органами та процедуру таких перевірок (напр. податковими інспекціями, інспекторами пожежної служби, товариствами із захисту прав споживачів), оптимізації вимог, документів та процедур контролю у сфері ліцензування фармацевтичної діяльності та контролю якості ліків, надання прав фармацевтичним і аптечним підприємствам використовувати спрощені системи оподаткування, статистичної звітності тощо. Галузеві процеси Д. відбуваються й у галузі виробництва ЛП (стабільні правила державної експертизи та реєстрації лікарських препаратів та єдиний орган — ДЕЦ МОЗ України), їх оптового та роздрібного обороту (узагальнення галузевих нормативно-правових актів, створення єдиних галузевих контролюючих органів, напр., Державної служби лікарських засобів та виробів медичного призначення МОЗ України, Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України), у сфері підготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів фармації тощо.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.1993 р. № 755-ІV; Указ Президента України від 23.07.1998 р. № 817/98 (з доп. від 30.04.1999 р. № 462/99) «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності»; Указ Президента України від 03.02.1998 р. № 79 «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності»; Указ Президента України від 03.10.1992 р. № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».


Інші статті автора