ДЕПЕШКО Іларіон Трохимович

ДЕПЕШКО Іларіон Трохимович (25.10.1916, с. Пляхове Вінницької обл. — 11.08.1989, м. Куп’янськ Харківської обл.) — доктор біологічних наук (1973); професор (1978), завідувач кафедри фармацевтичної хімії Харківського фармацевтичного інституту (ХФІ) (1976–1986).

Depeshko.tifЗакінчив ХФІ (1937).

Працював: аспірант кафедри фармацевтичної хімії (1937–1940), асистент кафедри фармацевтичної хімії ХФІ (1940–1941); завідувач контрольно-аналітичної лабораторії (1942–1943); хімік-консультант штабу генерала М.Ф. Скородумова (1945–1946); асистент кафедри фармацевтичної хімії (1946–1948); начальник експериментальної лабораторії заводу «Здоров’я трудящим» (1948–1950); старший науковий співробітник Української науково-дослідної станції шовківництва (1950–1956); завідувач хіміко-технологічної лабораторії Української дослідної станції шовківництва (1956–1964); завідувач лабораторії біохімії та фізіології Української дослідної станції шовківництва (1964–1965); доцент ХФІ (1965–1971); старший науковий співробітник Українського науково-дослідного вуглехімічного інституту (1971–1973); старший науковий співробітник Української дослідної станції шовківництва (1973–1976); завідувач (1976–1986); професор-консультант кафедри фармацевтичної хімії ХФІ (1986–1988).

Напрями наукових досліджень: вивчення спектрів поглинання й будови гетероциклічних сполук серед похідних піразолу, піразоліну і тіазолу. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед них 28 авторських свідоцтв.

Основні праці: Синтези і спектри поглинання жарознижуючих похідних фенілгідразину і місцевоанестезуючих похідних піразоліну (канд. дис.). — Х., 1940; Исследование в ряду биологически активных тиазолов (докт. дис.). — Х., 1973; Практическое руководство по фармацевтической химии. — К., 1948 (співавт.); Спектры поглощения и структуры жаропонижающих β-ацильных производных фенилгидразина // Журн. органич. химии. — 1950. — Т. 20 (співавт.); Спектры поглощения и строение местноанестезирующих производных пиразолина // Журн. органич. химии. — 1953. — Т. 23 (співавт.); Исследование в ряду биологически активных производных тиазола. Спектры поглощения и тонкое строение тиамина. «Химическое исследование в фармации». — К., 1970; Ультрафиолетовые спектры поглощения и строение некоторых бактериостатически активных сульфаниламидных производных тиазола. В кн.: «Молекулярная спектроскопия». — Минск, 1971; Спектры поглощения и тонкое строение тиазола и его метильных производных. «Структура и механизм действия физиологически активных веществ». — К., 1972.

Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора