ДЕНІСОВ Микола Дмитрович

ДЕНІСОВ Микола Дмитрович (28.11.1936, с. Покровське Псковської обл.) — доктор медичних наук (1991).

Закінчив Ленінградський хіміко- фармацевтичний інститут (1959).

Працював: фармінспектор та завідувач аптеки в м. Херсон (1959); аспірант (1960), асистент (1964) Київського інституту вдосконалення лікарів; старший науковий співробітник, керівник лабораторії Київського інституту фармакології та токсикології АМН України (1968–1991). З 1991 р. працював у хіміко-фармацевтичному об’єднанні «Дарниця».

Напрями наукових досліджень: розроблення методик кількісного визначення деяких сполук у воді та продовольчих продуктах; дослідження взаємозв’язку між фізико-хімічними константами та біологічною дією синтезованих органічних сполук, розподіл лікарських речовин в організмі.

Наукові здобутки: автор 96 друкованих праць та 13 авторських свідоцтв.

Основні праці: Некоторые химические и физико-химические свойства гидразидов кислот фосфора: В кн. «Юбилейная конференция по химии фосфорорганических соединений». — К., 1977 (співавт.); Некоторые физико-химические свойства хлористоводородных солей ариловых эфиров гидразидо-ПП-ди(2-хлорэтил) аминодифосфорных кислот // Журнал общей химии. — 1977, Вып. 8 (співавт.); Полярография гидразонов кислот фосфора // Журнал общей химии. — 1977, Вып. 11 (співавт.); Связывание мефенаминовой кислоты с плазмой крови и гомогенатами органов // Фармакология и токсикология. — 1980. — № 2 (співавт.).

Архів Інституту фармакології та токсикології АМН України.


Інші статті автора