ДЕМПІНГ

ДЕМПІНГ (англ. dumping — скидання) — штучне зниження цін на товари (послуги) на зовнішніх ринках для їх завоювання, усунення конкурентів; міжнародна дискримінація в цінах внаслідок продажу фірмою-експортером товарів на окремих зарубіжних ринках за значно нижчими («викидними») цінами, ніж на внутрішньому, які не покривають навіть витрат виробництва та реалізації. Розрізняють Д. тимчасовий, коли фірма-експортер запроваджує ціни тільки на певний термін для реалізації мети Д. (завоювання ринку, збільшення його частки або усунення конкурентів), та Д. постійний, коли фірма практикує низькі ціни тривалий час. Економічний механізм Д. підтримується трьома варіантами дій експортера. Перший, коли фірма збитки від «викидних» цін на зовнішньому ринку компенсує прибутком, отриманим на внутрішньому ринку за рахунок продажу товарів за більш високими цінами; другий варіант передбачає покриття втрат від Д. за рахунок державних субсидій, що надаються для стимулювання експорту, пільгових банківських кредитів тощо; і третій варіант, коли, досягнувши монопольного становища на зовнішньому ринку, фірма отримує великий прибуток за рахунок відновлення рівня цін та їх підвищення. Відповідно до міжнародних норм Д. вважається монополістичною діяльністю, недобросовісною конкуренцією і протизаконною акцією. На міжнародному рівні прийнято Міжнародний антидемпінговий кодекс (1967), який надає право країнам включати до національного законодавства статті проти Д. з метою захисту прибутку національних виробників та усунення ввезення товарів з інших країн, які пропонуються за заниженими цінами у зв’язку з недостатньою конкурентоспроможністю вітчизняних товарів.

 Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы / Под ред. Л.Е. Стровского. — М., 1996; Шильдкрут В.А. Проблемы цен мирового капиталистического рынка. — М., 1963.


Інші статті автора