ДЕКСТРОМЕТОРФАНУ ГІДРОБРОМІД

ДЕКСТРОМЕТОРФАНУ ГІДРОБРОМІД (Dextromethorphani hydrobromidum), (9R,13S, 14S)-3-метокси-17- метилморфінану гідробромід.

C18H25NO⋅HBr, H2O                                                          Мол. м. 370,3

Dekstrometorfan_hydrobromid.ai

АФІ природного та синтетичного походження. Білий кристалічний порошок, важкорозчинний у воді, легкорозчинний у спирті, практично нерозчинний в ефірі. Tпл — 125 °С з розкладанням. [α]20D = від +28° до +30° (1% розчин у 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої). Зберігають у добре закупореній тарі, яка запобігає дії світла.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; за величиною питомого оптичного обертання; методом ТШХ; субстанція дає характерні реакції на броміди. Кількісно визначають методом алкаліметрії в суміші спирту етилового і 0,01 М розчину кислоти хлористоводневої потенціометрично.

Фармакологічна група. R05DA09 — протикашльові препарати.

Фармакологічні ефекти. Центральна протикашльова, анальгезивна дія завдяки збудженню опіоїдних рецепторів.

Застосування. Пригнічування непродуктивного кашлю (див. Протикашльові препарати).

От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Компендиум 2015 — лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. 13 Ed., A, 2001.


Інші статті автора