ДАЦЕНКО Борис Макарович

ДАЦЕНКО Борис Макарович (25.03.1934, Москва, Росія) — визнаний вчений, доктор медичних наук (1973), професор (1977), академік Інженерної академії України, заслужений діяч науки і техніки України (1992), завідувач (1978–2007), професор (з 2007) кафедри хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Dacenko.tifЗакінчив лікувальний факультет Харківського медичного інституту (1957).

Працював: лікар-хірург Алчевської міської лікарні Луганської обл. (1957); аспірант кафедри торакоабдомінальної хірургії (1961), асистент (1964), доцент (1967) кафедри онкології Українського інституту удосконалення лікарів; завідувач відділу трансплантації консервованих органів та тканин Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АН України (1971); професор (1974), завідувач (1978–2007), професор (з 2007) кафедри хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Напрямки наукових досліджень: розроблення багатокомпонентних ЛП для місцевого лікування гнійних ран, комплексне вивчення процесів лікувальної дії комбінованих ліків на рану; кріохірургія в проктології.

Наукові здобутки: розробив 5 ЛП, з яких 4 виробляються промисловістю; автор близько 400 наукових і навчально-методичних праць, серед них 6 монографій, 47 патентів. Підготував 10 докторів та 50 кандидатів наук, почесний член Білоруського товариства хірургів, член Міжнародної асоціації хірургів-гепатологів та Міжнародного товариства колопроктологів, віце-президент Української асоціації колопроктологів.

Нагороджений знаком «Отличник здравоохранения» (1977), медалями ВДНГ СРСР (1980) та України (1982), відзнакою Президента України (1998).

Основні праці: Региональная химиотерапия злокачественных опухолей под защитой аутотрансплантаций костного мозга, консервированного глубоким замораживанием (докт. дис.). — М., 1971; Гнойная рана: Монография. — К., 1985 (співавт.); Методические рекомендации по доклиническому изучению лекарственных препаратов для местного лечения гнойных ран. — К., 1990 (співавт.); Раны и раневая инфекция: Пособие. — М., 1990 (співавт.); Криохирургия в проктологии: Монография. — Кишинев, 1990 (співавт.); Теория и практика местного лечения гнойных ран (проблемы лекарственной терапии): Монография. — К., 1995 (співавт.); Подготовка толстой кишки к операции и эндоскопии: Монография. — Ташкент, 1996 (співавт.); Острое нагноение эпителиального копчикового хода: Монография. — Х., 2006.

Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991; Харківський інститут удосконалення лікарів / За ред. проф. М.І. Хвисюка. — Х., 1998; Вчені Харківського державного медичного університету / За ред. проф. М.І. Хвисюка. — Х., 2002.


Інші статті автора