ЕУКАРІОТИ

Еукаріоти (грец. eu — добре, благо + karyon — ядро) — організми, клітини яких мають ядро, оточене мембранною оболонкою. До еукаріотів належать найпростіші, гриби, рослини і тварини. Генетичний матеріал зосереджений переважно у хромосомах, що мають складну будову й утворені нитками ДНК і гістоновими білковими молекулами. Поділ клітин — мітотичний. У цитоплазмі розрізняють багато характерних органел: центріолі, мітохондрії, пластиди та ін. Серед еукаріот існують як одноклітинні, так і багатоклітинні організми, яким властивий складний принцип структурної організації. Форми клітин можуть бути різноманітними, розміри коливаються в межах 5–100 мкм. Клітини мають подібний хімічний склад і обмін речовин. Вони розділені системою мембран на компартменти. Всі клітини мають єдину систему збереження та реалізації спадкової інформації. Однак клітини організмів, що належать до тварин, рослин, грибів і найпростіших, мають низку істотних особливостей.

Билич Г.Л., Катинас Г.С., Назарова Л.В. Цитология — СПб., 1999; Жегунов Г.Ф., Жегунова Г.П. Цитологические основы жизни. — Х., 2000; Медична біологія / В.П.Пішак, Ю.І. Бажора, Ш.Б. Брагін та ін. / За ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. — Вінниця, 2004; Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. — М., 2004.


Інші статті автора