ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ, далі Кодекс (К.) — документ, який визначає етичні норми професійної поведінки та відповідальності фармацевтичних працівників за умов формування ринкових відносин. Метою К. є декларація принципів, що ґрунтуються на загальнолюдських цінностях. Він спрямований на захист гідності та права людини на охорону здоров’я, а також визначає обов’язки та моральну відповідальність фармацевтичних працівників у процесі здійснення професійної діяльності. К. є сукупністю норм фармацевтичної етики та деонтології, якими слід керуватися в процесі надання кваліфікованої та якісної, доступної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню. Він повинен сприяти формуванню довіри до професійної діяльності провізорів і фармацевтів, підвищенню статусу й іміджу цих професій у суспільстві.

Професійна етика фармацевтичного працівника має глибокі історичні корені, живиться прикладами моральної поведінки кращих представників фармацевтичної професії багатьох поколінь та ґрунтується на принципах законності, компетентності, об’єктивності та чесності, партнерства та незалежності, конфіденційності та індивідуального підходу до кожного громадянина. К. призначений для регулювання стосунків між фармацевтичними працівниками у разі конфліктних ситуацій шляхом залучення спеціальних уповноважених органів (комітетів з фармацевтичної етики тощо). Законодавчою базою К. є закони України про охорону здоров’я, про лікарські засоби, про захист прав споживачів, про рекламу, враховано положення ЦК та інших законодавчих актів.

К. підготовлений з урахуванням офіційних матеріалів ВООЗ, Міжнародної фармацевтичної федерації, Міжнародної медичної асоціації, фармацевтичної групи ЄС. Структура К. передбачає відображення його загальних принципів та положень, сфери дії та порядку часткового перегляду, відповідальність за порушення, регулювання стосунків між фармацевтичними працівниками і пацієнтами, лікарями, колегами, ролі фармацевта в сучасному суспільстві й розвитку наукового прогресу.

Биоэтика и цели создания профессиональных кодексов // Фармац. вестник. — 2006. — № 4 (409); Провізор як провідник принципів біоетики у фармацевтичній практиці // Фармац. журн. — 2003. — № 4; Этические кодексы как одна из основ фармпомощи // Провизор. — 2006. — № 5; Этические кодексы фармацевта: история и современность // Российские аптеки.– 2005. — № 7–8.


Інші статті автора