ЕТИЛЛАКТАТ

ЕТИЛЛАКТАТ, 2-Hydroxy-propanoic acid ethyl ester (CAS № 97–64–3); син: Actylol; Acytol; ethyl α-hydroxypropionate; ethyl-2-hydroxy-propanoate; ethyl-2-hydroxypropionate; ethyl-S-(-)-2-hydroxypropionate; 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester; lactic acid ethyl ester; propanoic acid 2-hydroxy-ethyl ester; Purasolv EL; Solactol — прозора безбарвна рідина з гострим характерним запахом.

C5H10O3                                                                           Мол. м. 118,13

Actylol.ai

Е. одержують етерифікацією молочної кислоти з етиловим спиртом за наявності невеликої кількості мінеральної олії або комбінацією оцтового альдегіду із ціанистоводневою кислотою з одержанням оцтового альдегіду ціангідрину з наступним обробленням етиловим спиртом (95%) і хлоридною або сульфатною кислотою. Очищення проводиться фракційною дистиляцією. Товарний продукт — рацемічна суміш, що має такі властивості: кислотність/лужність — 7,0 (10% водний розчин); Tкип — 154–155 °C; густина — 1,0328 г/cм3 при 20 °C; межі вибуху — 1,5–11,4%; Tзайм — 46 °C; Tпл — 26,0 °C; показник заломлення nD20 — 1,412–1,414; густина пари — 4,07 (повітря = 1); тиск пари — 0,732 кПа при 30 °C; в’язкість (динамічна) — 0,0261 мПа/с при 20 °C; змішується з водою (із частковим розкладанням), етиловим спиртом (95%), хлороформом, кетонами, етерами й вуглеводнями.

Е. використовується як розчинник і останнім часом як cпіврозчинник при одержанні мікроемульсій та емульсій. Він також використовується як розчинник для нітроцелюлози, ацетату целюлози, етерів целюлози, полівінілу та інших смол. Е. актуально застосовувати при обробленні звичайних вугрів, де він накопичується в сальних залозах, гідролізується й знижує pН шкіри, виявляючи протибактерицидний ефект.

Е. — вогненебезпечна рідина й пара, стійкий при нормальній температурі й тиску, а при нагріванні розкладається, виділяючи їдкий дим і подразнювальні пари. Е. необхідно зберігати в прохолодному, сухому й добре провітреному місці, подалі від джерел тепла, у герметично закритій тарі.

Е. входить у харчові продукти як ароматизатор; через здатність до біологічного розкладання Е. замінює багато розчинників у домашніх виробах, включається у пакування, пластмаси, фарби, засоби для зняття фарби, знежирювальні сполуки, миючі засоби, аерозолі, клеї й лаки.

Е. не значиться в Переліку допоміжних речовин, які можуть використовуватись при виробництві ліків в Україні.

Clary J.J., Feron V.J., van Velthuijsen J.A. Safety assessment of lactate esters // Regul. Toxicol. Pharmacol. — 1998. — № 27; Mottu F., Laurent A., Rufenacht D.A., Doelker E. Organic solvents for pharmaceutical parenterals and embolic liquids: A review of toxicity data // PDA. J. Pharm. Sci. Tech. — 2000. — № 54; Siew L.F., Basit A.W., Newton J.M. The properties of amylose-ethylcellulose films cast from organic-based solvents as potential coatings for colonic drug delivery // Eur. J. Pharm. Sci.2000. — № 11.


Інші статті автора