ЕНТОМОЛОГІЯ

ЕНТОМОЛОГІЯ (лат. entomologia < грец. entomon — комаха + logos — слово, учення) — комплексна наука, яка вивчає будову й життєдіяльність комах, їх індивідуальний та історичний розвиток, багатогранність форм, розподіл на Землі у часі і просторі, взаємовідносини із середовищем. Обсяг Е. як науки дуже великий, оскільки об’єкти її вивчення — понад 1 млн видів комах. Серед них — види, які шкодять рослинам, тваринам і людині. Однак є підстави вважати, що позитивна роль комах у природі значно перевищує шкоду, яку вони спричиняють лісовому і сільському господарству. Комахи практично єдині запилювачі квіткових рослин. Більшість видів шкідливих і корисних комах — важливе джерело харчування багатьох хребетних тварин. Велике значення мають комахи в процесах ґрунтоутворення та використання мертвої органічної природи (санітарна функція).

Сучасна Е. — комплекс наукових дисциплін, які розробляють питання теорії і практики. Вона включає загальну і прикладну Е. Загальна, або теоретична Е., вивчає морфологію, фізіологію, біологію і систематику комах. Прикладна Е. займається вивченням шкідливих комах і розробкою заходів боротьби з ними. Залежно від користі або шкоди, яку завдають комахи, прикладну Е. диференціюють на сільськогосподарську, ветеринарну і медичну. Сільськогосподарська Е. вивчає комах, корисних і шкідливих для сільського господарства. Об’єктом її уваги є також бджільництво і шовківництво. Ветеринарна Е. займається вивченням комах — паразитів тварин, а медична Е. — паразитів людини.

Ветеринарная энциклопедия. — М., 1972.


Інші статті автора