ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС — система показників, що характеризують ресурси, виробництво і використання всіх видів палива й енергії. Е.б. виражає кількісну відповідність між витратою і находженням енергії, включаючи зміну запасів енергетичних ресурсів. Прибуткова частина Е.б. — дані про видобуток енергетичних ресурсів; видаткова вказує на виробництво енергії різних видів та її розподіл між споживачами.

Метод аналізу кількісного та якісного стану енергетичного господарства потребує розробки узагальнювальних Е.б. — від корисного споживання всіх видів енергії до джерел одержання енергетичних ресурсів. Такі баланси складають при виборі принципової оптимальної схеми енергопостачання підприємства, району, країни, визначенні напрямків і пропорцій розвитку енергетичного господарства на перспективний період. При визначенні економічно обґрунтованих пропорцій споживання різних видів енергії використовують окремі види Е.б. — баланс видобутку, переробки й розподілу палива, баланс споживання і вироблення тепла, баланс споживання і вироблення електроенергії. У зв’язку з провідним значенням електроенергії для розвитку економіки країни баланс електроенергії становить найважливішу частину Е.б. Його видаткова частина характеризує загальну потребу в електроенергії та її розподіл за плановий період у галузях народного господарства з виділенням витрат електроенергії при її транспортуванні й розподілі та експорті електричної енергії. Прибуткова частина балансу електроенергії розробляється на основі визначення потреб в електроенергії й характеризує структуру її виробництва, а також необхідні потужності електростанцій. В основі оптимізації Е.б. лежить критерій загальної економічної ефективності — мінімум розрахункових витрат. Через взаємозамінність видів енергетичних ресурсів і енергії в розрахунках, пов’язаних з Е.б., застосовують єдине значення нормативного коефіцієнта ефективності капіталовкладень. У виробництві ЛП, крім матеріального балансу по сировині, складається також Е.б., що становить співвідношення кількостей енергії, введеної в технологічний процес і виділеної після його закінчення. Напр. енергетичний тепловий баланс має таке рівняння:

Q + Q1 + Q2 = Q3 + Q4,

де Q — тепло, введене в технологічний процес з вихідною речовиною, Дж; Q1 — тепло, підведене ззовні, Дж; Q2 — тепловий ефект, отриманий за рахунок екзотермічних або ендотермічних реакцій. Він може мати знак «+» або «–», Дж; Q3 — тепло, що йде з готовим продуктом, Дж; Q4 — витрати тепла, Дж.

БСЭ. — М., 1978. — Т. 30; Технология лекарственных форм: В 2 т. — Т. 2 / Под ред. Л.А. Ивановой. — М., 1991; Украинский советский энциклопедический словарь: В 3 т. — К., 1989. — Т. 3.


Інші статті автора