ЕМПАТІЯ

ЕМПАТІЯ (лат. empathia < грец. em — у присутності, під час + pathos — почуття, пристрасть) — пасивно-споглядальне розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи без активного втручання для надання дієвої допомоги, на відміну від симпатії, для якої характерне почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось. Процес Е. є в основному інтелектуальним за своїм змістом. Термін у психологію ввів Е. Титченер, який узагальнив розвинені у філософській традиції ідеї про симпатію з теоріями почування Е. Кліффорда і Т. Ліппса. Розрізняють такі види Е.: 1) Е. емоційна — базується на механізмах проекції й наслідування моторних і афективних реакцій іншої людини; 2) Е. когнітивна — базується на інтелектуальних процесах (порівнянні, аналогії і т.ін.); 3) Е. предикативна — виявляється як здатність людини пророкувати афективні реакції іншого в конкретних ситуаціях. Як особливі форми Е. виділяють: 1) співпереживання — переживання тих самих емоційних станів, що відчуває інша людина, через ототожнювання з нею; 2) співчуття — переживання власних емоційних станів у зв’язку з почуттями іншої особи. Форма Е. залежить від типу і характеру міжособистісних стосунків: якщо емоційна і когнітивна Е. можливі при будь-яких типах стосунків, то предикативна Е. характерна лише для близьких стосунків. Важливою характеристикою процесів Е., що відрізняє її від інших видів розуміння (ідентифікації, прийняття ролей, децентрації тощо), є слабкий розвиток рефлексивного боку, замкненість у рамках безпосереднього емоційного досвіду. Встановлено, що емпатична здатність індивідів зростає, як правило, з накопиченням життєвого досвіду; Е. більш легко реалізується у випадку схожості у суб’єктів емоційних реакцій і реакцій поведінки. Е. — одна з обов’язкових професійних якостей у таких видах діяльності, як фармацевтична, медична, педагогічна та ін.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. — К., 1997; Копорулина В.Н., Смирнова М.Н., Гордеева Н.О., Балабанова Л.М. Психологический словарь / Под общ. ред. Ю.Л. Неймера. — Ростов н/Д., 2003; Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. — М., 1990; Степанов С. Популярная психологическая энциклопедия. — М., 2003.


Інші статті автора