ЕКСТРАКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОТОР­НО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ АПАРАТІВ

ЕКСТРАКЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РОТОР­НО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ АПАРАТІВ (РПА) — метод інтенсифікації, при якому перенесення маси в системі здійснюється за схемою накладання поля механічних коливань-пульсацій на рухомий потік рідини, в якій перебувають у зваженому стані частки сировини. Способи пульсаційної обробки лікарської сировини успішно застосовують для інтенсифікації процесів гомогенізації й перемішування, розчинення важкорозчинних речовин, прискорення стадії екстрагування БАС. Частота пульсацій у сучасних пневматичних установах — у межах 20–300 коливань/хв. Зворотно-поступальний рух рідини забезпечується за допомогою різних двигунів (поршня, гнучкої мембрани), що передають рух або безпосередньо на рідину, або через газовий буфер. РПА поєднують у собі принципи роботи колоїдних млинів, дисмембраторів, сирен, насосів, змішувачів. Вони відрізняються простотою конструкції і невеликими розмірами. У РПА є два коаксіально розташованих ротороциліндри (з отворами). При швидкому обертанні одного з циліндрів виникають складні гідродинамічні умови, характерні для багатьох типів масообмінних приладів. Це пов’язано з тим, що при роботі апарата виникають пульсації швидкостей потоку, турбулізація рідини, особливо в пристінних ділянках апарата. Для здійснення різних масообмінних процесів, у т.ч. й екстракції різних видів ЛРС (що знаходиться у зваженому стані в потоці рідини, яка рухається), можна застосувати пристрій, в основі якого лежить використання принципу трубки Вентурі з багатократними чергуваннями звужень і розширень. Якщо через таку трубку з певною швидкістю проганяти рідину, що містить тверду фазу, то в елементах з меншим перетином швидкість проходження потоку збільшиться, виникне перепад тиску. Внаслідок цього в рідині виникають зони її розриву — каверни, тобто утворюється кавітація. Кавітуюча рідина, проходячи через фланці, потрапляє в зону з підвищеним тиском (швидкість течії зменшується). Каверни закриваються. У момент закриття газопарового пухирця виникають гідродинамічні удари, які сприяють диспергуванню часток.

Літ.: Промышленная технология лекарств: В 2 т. / Под ред. проф. В.И. Чуешова. — Х., 2002.

Інші статті автора