ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА

ЕКСПЕРТНА СИСТЕМА (лат. expertus — досвідчений) — пакет прикладних програм довідкового характеру, що дозволяє користувачу приймати кваліфіковане рішення в процесі його основної діяльності. В основі створення Е.с. лежить емпіричний принцип розв’язання задач шляхом розслідування. Цей принцип передбачає існування універсальних правил та прийомів, які дозволяють людині, що знає ці правила, отримувати переконливі рішення для кола завдань, які розглядаються, використовуючи ту чи іншу стратегію розслідування та пошуку. Е.с., на відміну від розв’язання задачі за алгоритмом, не виключає людину з процесу розв’язання, а навпаки, зберігає за нею ініціативу. У той же час Е.с. не є пасивним джерелом корисної інформації на зразок книжкового довідника або комп’ютерної бази даних. У потрібний момент Е.с. підказує подальший напрям розслідування, допомагає змінити план пошуку рішення, розраховує варіанти, розвиває ланцюжки висновків у пошуках протиріч. Складовою частиною Е.с. є база знань. База знань — організована сукупність знань, представлених у зручній для використання формі. Поняття бази знань з’явилося наприкінці 70-х р. ХХ ст. як результат поширення поняття бази даних на системи довідкової інформації, що містять не тільки конкретні факти, а й опис загальних закономірностей та взаємозв’язків між ними. Поняття бази знань має велике значення в теорії Е.с. і становить основний компонент автоматизованих систем діагностики захворювань у медицині і прогнозування властивостей складних сполук в хімії та фармації. Важливим елементом Е.с., що пояснює походження їх назви, є внесення в базу знань Е.с. емпіричних правил, спостережень та описів прецедентів, які одержують шляхом опитування експертів (фахівців у галузі знань, що досліджується). Ці опитування проводять відповідно до розробленого формату, який передбачає деяку універсальну електронну схему обліку знань експертів і дотримування їх порад. Крім медичної діагностики та ідентифікації хімічних сполук, сучасні Е.с. використовують провізори, напр. за допомогою Е.с. можна запобігти застосуванню несумісних фармацевтичних препаратів.

Глушков С.В., Ломотько Д.В. Базы данных. — Х., 2000; Джексон П. Введение в экспертные системы. — М., 2001; Математика. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Ю.В. Прохоров. — М., 1998.


Інші статті автора