ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА — економічна категорія, яка може розглядатися у двох площинах. 1. Е.п. як наука вивчає загальні закономірності розвитку підприємств, шляхи і методи досягнення ними найкращих результатів при найменших витратах. Відокремилася від економіки промисловості, сформувалася як самостійна наукова дисципліна через значне ускладнення сучасного виробництва і необхідність вивчення проблем економічної діяльності саме підприємства як головного суб’єкта виробничої діяльності. Предметом вивчення Е.п. є економічні методи, способи формування та використання виробничого потенціалу, організації та ефективності господарської та інших видів діяльності підприємства. 2. Е.п. (як найважливіша його характеристика) — сукупність факторів виробництва, ресурсів і результатів діяльності підприємства, а також комплекс відносин, пов’язаних із формуванням і використанням цих ресурсів і результатів.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Володкін М.В. Економіка промислового підприємства. — К., 2004; Минх Є.В. Економічний аналіз. — К., 2003; Судін В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. — К., 2003.


Інші статті автора