ЕКВІВАЛЕНТ ХІМІЧНИЙ

ЕКВІВАЛЕНТ ХІМІЧНИЙ — умовна частинка, величина якої дорівнює або менша у цілу кількість разів (z) за відповідну їй формульну одиницю атома, молекули, іона тощо. Параметр z(В) — еквівалентне число, показує, яка кількість еквівалентів речовини В умовно міститься в одній формульній одиниці цієї речовини. Таким чином, завжди z(В) ≥1. Еквівалентне число завжди пов’язане з конкретною хімічною реакцією, в якій бере участь речовина. Для одних речовин значення z(В) може змінюватися від реакції до реакції, а для інших — залишатися сталим. Напр. в реакції Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl на одну формульну одиницю Na2CO3 витрачається одна формульна одиниця HCl. Отже, z(Na2CO3) =1 і Z(HCl) =1. У реакції Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + Н2О+CO2↑ одній формульній одиниці Na2CO3 відповідають дві формульні одиниці HCl. Тому значення z(Na2CO3) = 2, а z(HCl) = 1. Значення Е.х. HCl в обох випадках дорівнює формульній одиниці HCl.

В обмінних реакціях z(В) визначається сумарним зарядом іонів, з якими обмінюється речовина В. За рівнянням Al2(SO4)3 + 12KOH = 2K3[Al(OH)6] + 3K2SO4 з однією формульною одиницею Al2(SO4)3 реагент KOH обмінює 12 іонів К+. Тому z(K3[Al(OH)6]) = 12.

В окисно-відновних реакціях z(В) окисника та відновника визначається кількістю електронів, які бере одна формульна одиниця окисника або віддає одна формульна одиниця відновника. Напр. в окисно-відновній реакції

2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 = K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O

+5e + MnO4 + 8H+ 2arrow.eps Mn2+ + 4H2O

-e + Fe2+ 2arrow.eps Fe3+.

Іон MnO4 приймає п’ять електронів, а іон Fe2+ віддає один електрон. Отже, z(KMnO4) = 5, а z(FeSO4) = 1.

Величина, зворотна еквівалентній кількості, має назву фактор еквівалентності й позначається f(X). f(KMnO4) = 1/5. Молярна маса еквівалента (Meq(B) або Е(В)) речовини В = M(B) / z(B).

Аналітична хімія / В.В. Болотов, О.М. Свечникова, С.В. Колісник та ін. — Х., 2004; Номенклатурные правила ИЮПАК по химии. — М., 1985. Т. 4.


Інші статті автора