ХОМЕНКО Віктор Миколайович

ХОМЕНКО Віктор Миколайович (27.07.1956, с. Кореневе Курської обл.) — заслужений працівник охорони здоров’я України (2001), доктор фармацевтичних наук (2009), завідувач кафедри управління та економіки фармації Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького (з 2005).

Homenko.tifЗакінчив ХФІ (1978).

Працював: рецептар-контролер центральної районної аптеки № 61 м. Костянтинівка (1978), провізор-технолог, заступник завідувача центральної районної аптеки № 70 м. Дружківка (1980–1985), завідувач-провізор центральної районної аптеки № 4 м. Торез (1985–1987), заступник генерального директора ОВО «Фармація» (1989–1997), начальник Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Донецькій області (1997–2009); декан фармацевтичного факультету (2001–2012), завідувач кафедри управління та економіки фармації Донецького національного медичного університету ім. Максима Горького (з 2005).

Наукові напрями: проблеми державного та суспільного управління фармацевтичною галуззю в Україні.

Наукові здобутки: автор понад 70 наукових праць, 3 навчальних посібників, 1 довідника-посібника для лікарів і фармацевтів, 1 монографії. Підготував 2 кандидатів наук; ініціював створення фармацевтичного факультету при Донецькому медичному університеті ім. Максима Горького і став його першим деканом (з 2001); засновник та головний редактор газети «Фармация Донбасса» (1998–2008); голова правління Донецької обласної фармацевтичної асоціації (з 2005), заступник голови атестаційної комісії Донецької області з атестації працівників фармацевтичної галузі.

Нагороджений медаллю «За трудовую доблесть» (1977), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007), Почесними грамотами МОЗ України та Донецької облдержадміністрації (2006).

Основні наукові праці: Управление фармацией: Учебное пособие. — Х., 1997 (співавт.); Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств: Учебник. В 2 т. — Х., 1999 (співавт.); Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии: Справочное пособие. — Х., 2002 (співавт.); Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків: Навчальний посібник. — Вінниця, 2007 (співавт.); Теорія та практика державного управління фармацією за умов реформування галузі // Вісник фармації. — 2006. — № 2 (співавт.); Часопис «Фармація України: від з’їзду до з’їзду». — Х., 2005 (співавт.); Нормування посад державних інспекторів з контролю якості лікарських засобів на регіональному рівні // Вісник фармації. — 2006. — № 3 (47) (співавт.); Наукове обґрунтування механізмів державного управління процесом формування національної лікарської політики: Метод. рекомендації. — К., 2006 (співавт.); Аналіз чинників державного управління в законодавчих актах про лікарські засоби та фармацевтичну діяльність у країнах СНД // Вісник фармації. — 2006. — № 4 (48) (співавт.); До питання про теоретичне обґрунтування змісту державно-управлінських відносин у фармацевтичній галузі України // Фармаком. — 2007. — № 1; Проблеми формування регуляторної політики у фармацевтичній галузі // Вісник фармації. — 2007. — № 2 (50); Дослідження сучасних механізмів державного та суспільного регулювання у фармації // Вісник фармації. — 2007. — № 3 (51); Державний контроль у фармації: адміністративно-правові засади діяльності державних інспекцій з контролю якості лікарських засобів // Фармаком. — 2007. — № 4 (співавт.); Экономические предпосылки борьбы с оборотом фальсифицированных лекарственных средств // Ліки України. — 2007. — № 112 (додаток) (співавт.); Експертна оцінка проблем державного та регіонального управління фармацевтичною галуззю // Фармац. журн. — 2008. — № 1 (співавт.); Типологія державно-управлінських відносин у фармації: питання теорії та практики // Фармац. журн. — 2007. — № 4 (співавт.).


Інші статті автора