ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФП слід розглядати як синергічну здатність його трудових ресурсів до трудової діяльності й досягнення їх певної продуктивності, яка залежить від соціальних, комунікативних, організаційно-економічних, матеріально-технічних та інших можливостей підприємства. За умов запровадження систем управління якістю на ФП підвищується актуальність проблеми, адаптованої до ринкових умов, цілісної системи стратегічного управління їх Т.п. Головним завданням цієї системи є забезпечення ефективного використання та високої продуктивності трудових ресурсів ФП.

Т.п. ФП — економічна категорія, що об’єднує такі складові, як кадрова, організаційна, мотиваційна, творчо-інтелектуальна і складова соціальної забезпеченості та захищеності. Усі вони, входячи до складу Т.п. як рівноправні елементи, зумовлюють розмір його економічної оцінки. Т.п. ФП є синергічною величиною, тобто всі елементи його складу взаємопов’язані та впливають один на одного, що в результаті дає збільшення розміру економічної оцінки Т.п. у порівнянні із алгебраїчною сумою його складових.

Схематичне зображення системи управління Т.п. ФП наведено на рисунку.

Функції впливу
Зовнішнє
середовище
Організація праціПланування персоналуОцінка трудових ресурсівМотивація персоналуРозвиток персоналуФормування корпоративної культуриЗовнішнє
середовище
Методи та інструменти впливу
1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps
Трудовий потенціал підприємства
Трудові ресурсиЯкісний складКадровий потенціалПотенціал соціальної забезпеченості та захищеностіОрганізаційний потенціалМотиваційний потенціалТворчо-інтелектуальний потенціал1arrow.epsРезультативність трудової діяльності
1arrow.eps
1arrow.eps
Кількісний склад
1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps1arrow.eps
Зовнішнє середовищеВиробничий потенціал підприємстваМаркетинговий потенціал підприємстваІнноваційно-інвестиційний потенціал підприємстваФінансовий потенціал підприємстваУправлінський потенціал підприємстваЗовнішнє середовище
Внутрішні чинники впливу

Рисунок. Система управління Т.п. ФП

Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Сучасні підходи до оцінки та управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств // Фармац. журн. — 2006. — № 5; Пономаренко В.С., Гриньова В.М., Салун М.М. та ін. Управління трудовим потенціалом. — Х., 2006.