ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФП слід розглядати як синергічну здатність його трудових ресурсів до трудової діяльності й досягнення їх певної продуктивності, яка залежить від соціальних, комунікативних, організаційно-економічних, матеріально-технічних та інших можливостей підприємства. За умов запровадження систем управління якістю на ФП підвищується актуальність проблеми, адаптованої до ринкових умов, цілісної системи стратегічного управління їх Т.п. Головним завданням цієї системи є забезпечення ефективного використання та високої продуктивності трудових ресурсів ФП.

Т.п. ФП — економічна категорія, що об’єднує такі складові, як кадрова, організаційна, мотиваційна, творчо-інтелектуальна і складова соціальної забезпеченості та захищеності. Усі вони, входячи до складу Т.п. як рівноправні елементи, зумовлюють розмір його економічної оцінки. Т.п. ФП є синергічною величиною, тобто всі елементи його складу взаємопов’язані та впливають один на одного, що в результаті дає збільшення розміру економічної оцінки Т.п. у порівнянні із алгебраїчною сумою його складових.

Схематичне зображення системи управління Т.п. ФП наведено на рисунку.

Функції впливу
Зовнішнє
середовище
Організація праці Планування персоналу Оцінка трудових ресурсів Мотивація персоналу Розвиток персоналу Формування корпоративної культури Зовнішнє
середовище
Методи та інструменти впливу
1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps
Трудовий потенціал підприємства
Трудові ресурси Якісний склад Кадровий потенціал Потенціал соціальної забезпеченості та захищеності Організаційний потенціал Мотиваційний потенціал Творчо-інтелектуальний потенціал 1arrow.eps Результативність трудової діяльності
1arrow.eps
1arrow.eps
Кількісний склад
1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps 1arrow.eps
Зовнішнє середовище Виробничий потенціал підприємства Маркетинговий потенціал підприємства Інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства Фінансовий потенціал підприємства Управлінський потенціал підприємства Зовнішнє середовище
Внутрішні чинники впливу

Рисунок. Система управління Т.п. ФП

Посилкіна О.В., Братішко Ю.С. Сучасні підходи до оцінки та управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств // Фармац. журн. — 2006. — № 5; Пономаренко В.С., Гриньова В.М., Салун М.М. та ін. Управління трудовим потенціалом. — Х., 2006.


Інші статті автора