ТРОПІКАМІД

ТРОПІКАМІД (Tropicamidum), (RS)-N-етил-N-(піридил-4-метил)-3-гідрокси-2-фенілпропанамід.

С17Н20N2О2                        Мол. м. 284,4

Tropicamidum.ai

АФІ синтетичного походження. Білий або майже білий кристалічний порошок малорозчинний у воді, легкорозчинний у спирті та метилхлориді. Тпл — 95–98 °С. УФ-спектр: λmax=254 нм (0002111 = 170–190) в 0,1 М розчині кислоти хлористоводневої. Оптичне обертання від –0,1° до +0,1° (10% розчин в етанолі). Зберігають у щільно закупореному контейнері, в захищеному від світла та вологи місці.

Ідентифікують за Тпл; УФ- та ІЧ-спектрами поглинання; методом ТШХ; за реакцією з оцтовим ангідридом, кислотою оцтовою та кислотою лимонною (червоно-жовте забарвлення). Кількісно визначають методом неводної ацидиметрії (індикатор — розчин нафтолбензеїну).

Фармакологічна група. S01F A06 — антихолінергічні препарати, які застосовують для розширення зіниць.

Фармакологічні ефекти. Мідріатик, ефект якого зумовлений М-холіноблокувальною дією. Викликає короткочасний мідріаз та параліч акомодації. Меншою мірою, ніж атропін, впливає на рівень внутрішньоочного тиску.

Застосування. З діагностичною метою в офтальмології при необхідності мідріазу та циклоплегії (зокрема при дослідженні очного дна та визначенні рефракційної здатності очного яблука). Протипоказаний при глаукомі (див. Антихолінергічні препарати, Атропін).

Компендиум 2015 — Лекарственые препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index: An Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed. — 2001. — № 1.


Інші статті автора