ТРЕТИНОЇН

ТРЕТИНОЇН (Tretioinum). (2Е,4Е,6Е,8Е)-3,7-Диметил-9-(2,6,6-триметил-1-циклогексен-1-іл)-2,4,6,8-нонатетраєнова кислота.

С20H28O                                      Мол. м. 300,4

Tretioinum.ai

АФІ синтетичного походження. Жовтий або злегка оранжевий кристалічний порошок, нерозчинний у воді, помірно розчинний в ефірі, малорозчинний в етанолі, термолабільний, світлочутливий, Тпл — 182 °С (з розкладанням). УФ-спектр: λmax=353 нм 1% розчину субстанції в пропанолі-2, насиченому хлоридною кислотою. Зберігають у герметично закупореній тарі, в захищеному від світла місці, при температурі не вище 25 °С

Ідентифікують за УФ-спектром в інтервалі довжин хвиль 300–400 нм; за ІЧ-спектром поглинання субстанції; методом ТШХ на пластинах силікагелю GF254R у суміші розчинників крижана оцтова кислота — ацетон — етер — циклогексан (1:2:20:27); хроматограми проявляють в УФ-світлі при λ=254 нм; за утворенням червоного забарвлення, яке переходить у фіолетове зі стибій (III) хлоридом. Кількісно визначають титруванням 0,1 М розчином тетрабутиламоній гідроксиду в середовищі ацетону, кінець титрування визначають потенціометрично.

Фармакологічна група. L01X X14; D10A D01 — антинеопластичні препарати; ретиноїди.

Фармакологічні ефекти. Протипухлинна, кератолітична, протисеборейна, комедонолітична, місцева протизапальна дія.

Застосування. Внутрішнє застосування: гострий лейкоз у хворих, раніше не лікованих або рефракторних до стандартних схем хіміотерапії. Місцеве застосування: вульгарні вугри, сливні вугри, хвороба Фавра — Ракушо (вузловий кістозний еластоз шкіри), гіперпігментація, гіперкератоз.

Компендиум 2015 — Лекарственые препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Регистр лекарственных средств России. РЛС — энциклопедия лекарств / Гл. ред. Г.Л. Вышковский. — М., 2006; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; Тhе Меrc index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора