ТОТИПОТЕНТНІСТЬ

ТОТИПОТЕНТНІСТЬ (омніпотентність) — тотожність за генотипом усіх клітин організму та їх здатність до реалізації генетичної інформації в усіх характерних для організму морфобіологічних, біохімічних та фізіологічних ознаках. Т. властива і рослинам, і тваринам. Реалізація Т. залежить від внутрішнього та зовнішнього середовища і потребує певних умов. Завдяки Т. з однієї частинки або навіть клітини, вегетативного органа (у рослин) або соматичної клітини (у тварин), що культивуються у штучно створених умовах, можна одержати цілий організм. Явище Т. використовується в генній інженерії.

Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. — Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987; Біологічний словник. — К., 1986; Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды. — М., 1987.


Інші статті автора