ТОРГОВЕЛЬНА НАЦІНКА

ТОРГОВЕЛЬНА НАЦІНКА — сума, на яку збільшується ціна реалізації ЛП у зв’язку з додатковими витратами, які несе продавець торгової організації. Т.н. на фармацевтичні товари визначається як різниця між роздрібною та закупівельною вартістю (у сумовому вираженні), а також як відносний показник — відношення суми Т.н. до покупної ціни товару. В аптечній мережі поширений метод оцінки товарних запасів за цінами реалізації, який базується на застосуванні торговими організаціями середнього відсотку Т.н. товарів. Цей метод використовується торговими організаціями, що мають значну і змінну номенклатуру товарів із приблизно однаковим рівнем Т.н., що повною мірою відповідає особливостям руху товарів у аптечній мережі. Середній відсоток Т.н. згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» визначається діленням суми залишку Т.н. на початок звітного місяця і Т.н. у обсягах реалізації одержаних у звітному місяці товарів на суму роздрібної вартості залишку товарів на початок звітного місяця та роздрібної вартості товарів, одержаних у звітний період. Відповідно до державної політики ціноутворення на ЛП в Україні встановлюються граничні рівні Т.н. на окремі групи ЛП, напр. на основні — за Національним переліком. Існують єдині або диференційовані Т.н. на різні групи фармацевтичних товарів залежно від цінової політики торгової організації. Відповідно до напрямку діяльності торгової організації (оптова чи роздрібна реалізація ЛП) розрізняють Т.н. постачальницько-збутові та роздрібні.

ЕЕ. У 3 т.– К.–Тернопіль, 2000; Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001.


Інші статті автора