ТОРГІВЛЯ

ТОРГІВЛЯ — діяльність юридичних та фізичних осіб щодо здійснення операцій купівлі-продажу товарів та послуг з метою задоволення попиту та отримання прибутку. Сукупність торговельних процесів, їх організація, засоби здійснення, доведення товару до покупця складають сутність Т. Для позначення процесів Т. та розподілу ЛП і товарів медичного призначення на фармацевтичному ринку, традиційно більш вживаними та прийнятими є терміни «збут фармацевтичної продукції» (див. Збут товару) та «Реалізація ЛП і медичних виробів», оскільки зазвичай супроводжується інформацією про їх застосування. У той же час оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними товарами, медичними й ортопедичними виробами, парфумерією та косметичними товарами, відповідно до Державного класифікатора видів економічної діяльності, належать до розділу «Оптова й роздрібна торгівля». Отже, загальні положення, нормативно-правове регулювання, рекомендації та вимоги до торгівлі тощо поширюються й на діяльність аптек, оптово-роздрібних підприємств (об’єднань). Т. є складовою процесу товароруху. Функції Т.: раціональна організація товароруху, збут та його стимулювання, закупівля й формування товарного асортименту, складування й зберігання, транспортування, фінансування, прийняття ризику, надання інформації про ризик, надання послуг та консультацій, доставка товару в зручне для покупця місце, участь у призначенні ціни, здійснення комерційних угод. Виділяють оптову та роздрібну Т. На підприємствах оптової Т. етапами комерційної діяльності є визначення потреби в товарах, вибір постачальника, управління товарними запасами, управління асортиментом товарів, рекламно-інформаційна робота, оптовий продаж товарів, надання послуг оптовим покупцям. На фармацевтичному ринку ланка оптової Т. представлена численними оптовими фармацевтичними фірмами, що відрізняються за розмірами, спеціалізацією, масштабами діяльності тощо (див. Посередник). Оптова Т. має такі основні форми: транзитну (коли оптовик продає товари без завезення їх на свої склади, одразу кінцевому споживачеві) та складську (коли продаж товарів здійснюється безпосередньо зі складів). Найбільш розповсюдженими методами оптового продажу зі складів є продаж товарів з особистим відбором представником роздрібного торговельного підприємства; продаж товарів за письмовими, телефонними, електронними та іншими заявками (широко застосовується у фармації при замовленні аптеками товару на оптовій фармацевтичній фірмі); продаж товару через пересувні склади та роз’їзних товарознавців, на оптових ринках, у дрібнооптових магазинах «cash & carry». Роздрібна Т. передбачає продаж товарів (послуг) широкому загалу споживачів для особистого споживання. На підприємствах роздрібної Т. (у т.ч. в аптеках) комерційні операції мають певну специфіку порівняно з оптовою ланкою, яка визначається розмірами та структурою товарних запасів, термінами надходження товарів до підприємств роздрібної Т., іншими підходами до формування асортименту в роздрібній торговельній мережі, а також особливостями ЛП як товару, специфікою надання послуг та консультацій з боку провізора або фармацевта. Основними методами роздрібного продажу є обслуговування через прилавок (аптека, більшість магазинів), продаж товарів за зразками, попередніми замовленнями, поштою, електронна Т. тощо.

Гаркавенко С.С. Маркетинг. — К., 2002; Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли. — М., 1999; Мнушко З.М., Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. II. Маркетинг у фармації / За ред. З.М. Мнушко. — Х., 1999; Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности. — М., 1997.


Інші статті автора