ТОЛОЧКО Валентин Михайлович

ТОЛОЧКО Валентин Михайлович (30.08.1950, с. Федорівка Житомирської обл.) — професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації ІПКСФ НФаУ (з 1984).

tolochko.tifЗакінчив з відзнакою ХФІ (1976).

Працював: завідувач аптеки № 73 Костопільської центральної районної аптеки Рівненської обл. (1968–1969); старший викладач Українського інституту удосконалення лікарів (Харків) (1979–1984); завідувач кафедри управління та економіки фармації ХФІ (з 1984); декан Української фармацевтичної академії (1990–1993); директор ІПКСФ Української фармацевтичної академії (1993–2002); перший проректор НФаУ (2002–2005).

Напрями наукових досліджень: удосконалення організаційних форм і методів лікарського забезпечення населення на основі вивчення діючої системи управління фармацією в ринкових умовах.

Кандидат фармацевтичних наук (1979); доцент (1985); доктор фармацевтичних наук (1988); професор (з 1990); заслужений професор НФаУ (2005); заслужений діяч науки і техніки України (2007).

Автор понад 460 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 8 монографій, 3 підручники, 23 навчальні посібники. Підготував 6 докторів і 25 кандидатів наук.

Основні праці: Исследования по совершенствованию организации работы аптек клиник (канд. дис.). — М., 1979; Наукові основи розвитку лікарської допомоги населенню на сучасному етапі (докт. дис.). — Х., 1988; Состав и размеры площадей помещений аптек клиник // Фармация. — 1980. — № 2; Организационные формы предпринимательской деятельности: Пособие. — Х., 1993 (співавт.); Управління фармацією: Підруч. — Х., 1997, 2004 (співавт.); Дослідження аспектів забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення на рівні промислового регіону // Ліки України. — 2001. — № 11 (співавт.); Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки. — Х., 2001 (співавт.); Дослідження оптово-постачальної мережі вітчизняної фармацевтичної галузі // Вісн. фармац. — 2002. — № 4 (співавт.); До питання організаційно-правового забезпечення контролю якості лікарських засобів в Україні // Вісн. фармац. — 2003. — № 1 (співавт.); Фармакоекономічні аспекти лікарського забезпечення хворих на сечокам’яну хворобу в умовах стаціонарного лікування // Фармац. журн. — 2005. — № 4 (співавт.); Історичний аналіз нормативно-правових засад визначення та розподілу обов’язків спеціалістів фармації // Фармац. журн. — 2006. — № 3 (співавт.); Дослідження зовнішньоторговельної компоненти вітчизняного фармацевтичного ринку // Вісн. фармац. — 2006. — № 3 (співавт.); Дослідження організації праці провізора аптеки // Фармац. журн. — 2007. — № 3 (співавт.); Уповноважена особа аптеки: дослідження професійної діяльності // Фармаком. — 2007. — № 3 (співавт.); Загальні аспекти та специфіка вітчизняного фармацевтичного маркетингу // Провізор. — 2008. — № 5 (співавт.) та ін.

Астахова В.И., Астахова К.В., Гайков А.О. и др. Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова. — Х., 1998; Історія фармації України / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 1999; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005; Ученые Украины — фармации: Справочник-проспект / Под ред. проф. В.П. Черных. — Х., 1991; Хто є Хто в Україні. — К., 1997.


Інші статті автора