ТОКСИНИ БАКТЕРІАЛЬНІ

ТОКСИНИ БАКТЕРІАЛЬНІ (грец. toxikon — отрута) — речовини, що входять до складу структур мікробної клітини чи виділяються нею в зовнішнє середовище та чинять ушкоджувальну дію на організм людини і тварин. Т.б. умовно поділяють на ендотоксини та екзотоксини. Ендотоксини зв’язані з бактеріальною клітиною й виходять з неї лише після її руйнування. Екзотоксини виділяються у зовнішнє середовище в процесі життєдіяльності бактерій. Виходячи із структурно-функціональних властивостей, токсини диференціюють на прості й складні. Прості є білками, а складні містять декілька компонентів білкової та небілкової (полісахаридної, ліпідної) природи.

Словник з мікробіології, вірусології, імунології та інфекційних захворювань / За ред. Г.К. Палія. — Вінниця, 1995.


Інші статті автора