ТОКСИНИ

ТОКСИНИ (токсикант, токсична речовина, отрута) (toxins) — будь-яка речовина, яка за певних умов та у певних дозах чи концентраціях призводить до порушень і розладів процесів життєдіяльності організму, виникнення отруєнь (інтоксикацій) чи будь-яких захворювань, патологічних станів та смертельних наслідків. Т. мають рослинне (фітотоксини, напр. рицин, стрихнін, атропін), тваринне (зоотоксини, напр. бактеріотоксини, батрахотоксин, буфотенін, бджолина отрута), неорганічного природного (СО, NO, метали), радіоізотопи, органічного природного (поліциклічні ароматичні вуглеводні, органічні розчинники) та синтетичного (пестициди, ЛП, бойові отруйні речовини) походження. За призначенням Т. класифікують на біоциди (знищення мікроорганізмів), інсектициди (знищення комах), фунгіциди (протигрибкові), гербіциди (знищення рослин), бактерициди (антибактеріальні), акарициди (протикліщові), бойові отруйні речовини. За дією на організм Т. підрозділяють на гематичні (Heamotoxic), нейротоксичні (Neurotoxic), міотоксичні (Myotoxic), гемотоксичні (Haemorrhaginstoxins), гемолітичні (Haemolysinstoxins), нефротоксичні (Nephrotoxins), кардіотоксичні (Cardiotoxins), некротоксичні (Necrotoxins) та інші отрути. За способами застосування людиною виділяють інгредієнти хімічного синтезу, пестициди, лікарські речовини, косметичні засоби, харчові добавки, паливо та мастила, розчинники, барвники та клеї, побічні продукти хімічного синтезу та виробництва. За умовами впливу розрізняють такі групи Т.: забруднювачі навколишнього середовища, професійні (виробничі) токсиканти, побутові, шкідливі звички та пристрасті, уражаючі фактори при спеціальних умовах впливу (аварійного, внаслідок катастроф та бойові отруйні речовини). Т. можуть діяти на різних рівнях організації клітин, як на клітини (цитотоксикант), так і на рівні популяції (екотоксикант).

Головко А.И., Куценко С.А., Ивницкий Ю.Ю. и др. Экотоксикология. — СПб., 1999; Далин М. В., Фиш Н.Г. Белковые токсины микробов. — М., 1980; Куценко С. А. Основы токсикологии // Российский биомедицинский журнал СПб. — 2003. — Т. 4; Линг Луис Дж., Кларк Ричард Ф., Эриксон Тимоти Б., Трестрейл III Джон Х. Секреты токсикологии / Пер. с англ. — М.–СПб., 2006; The specificity and action of animal, bacterial and plant toxins / Ed. by P. Cuatrecasas. — L., 1976–1978. — Vol. 1–3; Animal, plant and microbial toxins / Ed. by P. Cuatrecasas. — N. Y.-L., 1976–1978. — Vol. 1–4.


Інші статті автора