ТОКСИКОМЕТРІЯ

Токсикометрія (грец. toxicon — отрута + metreo — виміряю) — визначення зони токсичної дії хімічної речовини. Основними параметрами токсикометрії є: Limac — поріг одноразової (гострої) дії токсичної речовини — мінімальна порогова доза, яка викликає зміни показників життєдіяльності організму, що виходять за межі пристосувальних фізіологічних реакцій. DL50 (DL100) [мг/кг маси тіла тварини] — середньосмертельна (смертельна) доза, яка викликає загибель 50% (100%) піддослідних тварин при засобах уведення (під шкіру, у м’язи, у вену тощо, окрім інгаляційного введення) з подальшим спостереженням за станом тварини протягом 2 тиж. СL50 (CL100) [мг/м3 повітря] — середньосмертельна (смертельна) концентрація (доза), яка викликає загибель 50% (100%) піддослідних тварин при інгаляційному введенні з подальшим спостереженням за станом тварини протягом 2 тиж. ГДК речовини визначається у мг/м3 повітря, орієнтовний безпечний рівень дії речовини — у мг/м3 повітря. DL50/Limac — зона гострої токсичної дії, яка характеризує токсичну небезпеку хімічної речовини; чим вищий її показник, тим безпечніша досліджувана речовина.

Лужников Е.А. Клиническая токсикология. — М., 1999.


Інші статті автора