ТОВАРООБІГ

ТОВАРООБІГ — форма обміну товарів за допомогою грошей. Акт обміну охоплює 2 складові: продаж товару за гроші (Т — Г) і купівлю за гроші нового товару (Г — Т). Т. характерний для розвитку товарного господарства, сприяє поглибленню суспільного поділу праці, оскільки розриває часові, просторові та індивідуальні межі обміну товарів. Об’єкти Т. — засоби виробництва, предмети споживання, матеріальні послуги. Т. відіграє важливу роль у забезпеченні ефективності суспільного виробництва, обслуговуючи реалізацію суспільного продукту в межах національного і міжнародного господарства, а також економічні зв’язки всередині між різними секторами економіки, що базуються на різних формах власності. У процесі розвитку Т. виникає торгівля як окрема галузь діяльності, що спеціалізується винятково на реалізації товарів. Для фармацевтичної галузі розрізняють такі форми Т.: роздрібний Т. — це виручка від продажу безпосередньо населенню споживчих товарів (як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки) через організований споживчий ринок, тобто спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, кіоски) підприємствами незалежно від форми власності та господарювання. Роздрібний Т. визначається в цінах фактичної реалізації на момент відпуску товарів покупцеві незалежно від часу сплати грошей. При продажу пільговим категоріям населення санітарно-гігієнічних та фармацевтичних товарів аптечними закладами і підприємствами медичної техніки в роздрібний Т. включається фактично сплачена населенням їх вартість. Вартість цих товарів, сплачена безпосередньо з бюджету або організаціями соціального забезпечення, лікарнями, профілактичними закладами, включається до оптового Т. Оптовий Т. — це продаж товарів іншим підприємствам, організаціям за безготівковими розрахунками. До оптового Т. також включається безготівковий відпуск товарів підприємствами роздрібної торгівлі пенсіонерам і працівникам бюджетної сфери в порядку взаємозаліку за заборговані пенсії та зарплати. Аптечними закладами та підприємствами медичної техніки продаж медичного обладнання, інструменту, спеціальних медичних меблів та ЛП лікарням, дитячим садкам та іншим організаціям і підприємствам включається в оптовий Т.

ЕЕ. У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000; Інструкція про облік роздрібного товарообігу і товарних запасів, затверджена Міністерством статистики України 28.12.1996 р. — № 389.


Інші статті автора