ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (ТОВ) — це комерційна організація, утворена за узгодженням не менше ніж 2 громадян або юридичних осіб шляхом об’єднання їх вкладів з метою здійснення спільної господарської діяльності (у США та Англії — LTD). Перевагою цих товариств порівняно з акціонерними є значно менший розмір статутного капіталу, який необхідний для їх реєстрації. ТОВ — це юридична особа. Капітал такого товариства поділяється на частки між його учасниками, але емісію акцій воно не має права здійснювати. Учасники ТОВ не відповідають за його зобов’язання і несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Члену ТОВ видається пайове свідоцтво. Учасники товариства одержують частку прибутку (див. Прибуток) у вигляді відсотка, пропорційного їх частці в статутному капіталі. Одержаний прибуток відповідно до рішення зборів учасників може залишатися нерозподіленим. Нерозподілений прибуток поточного року приєднується до прибутку минулих років, який залишився нерозподіленим, і таким чином створюється база для самофінансування товариства. Вклади членів ТОВ можуть передаватися іншим особам лише з дозволу учасників товариства. Інші особливості ТОВ викладено у розділі 2 Закону України «Про господарські товариства», які визначають поняття й види господарських товариств, правила їх утворення, діяльності, а також права та обов’язки їх учасників і засновників. Вельми актуальним щодо стимулювання створення й розвитку ТОВ у фармацевтичній галузі України є надання їм податкових пільг відносно нерозподіленого прибутку, який спрямовується на поповнення статутного капіталу. Це відповідає інтересам як самих вітчизняних ФП, які сьогодні відчувають гостру нестачу власних оборотних коштів, так і держави, яка таким чином може стимулювати виробниче споживання. Незважаючи на те що ТОВ набули поширення у фармації і, перш за все, у сфері оптової та роздрібної торгівлі, нині такі пільги в Україні скасовано.

Закон України «Про господарські товариства» / Відомості ВР України. — 1991. — № 9; Нове в законодавстві України про підприємництво (зі зміною і доповненням станом на 15 квітня 1998 р.). — Х., 1998; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Райзберг Б.А., Лозовський Л.Т., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словник. — М., 1996.


Інші статті автора