ТОБРАМІЦИН

ТОБРАМІЦИН (Tobramycinum), О-3-аміно-3-дезокси-α-D-глюкопіранозил-(1→6)-О-[2,6-діаміно-2,3,6-тридезокси-α-D-рибогексопіранозил-(1→4)]-2-дезокси-D-стрептамін.

C18H37N5O9                                   Мол. м. 467,5

Tobramycinum.ai

АФІ природного походження, що продукується культурою мікроорганізму Streptomyces tenebrarius (ATCC 17920) або (ATCC 17921). Білий гігроскопічний порошок, легкорозчинний у воді (1:15), малорозчинний в етанолі (1:2000), практично нерозчинний в ефірі. Кут оптичного обертання 4% водного розчину субстанції повинен складати +138°–+148° (з урахуванням оптичного обертання вільної домішки 2-метилпропаноламіну); рКа 6,7; 8,3; 9,9; УФ-спектр: λmax=230–260 нм; ІЧ-спектр, см–1: 1590, 1260, 1040, 845, 770, 660, (KBr). Зберігають у щільно закупореному контейнері, у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.

Ідентифікують за ЯМР 1Н спектром субстанції після порівняння із ЯМР 1Н-спектром стандартного фармакопейного зразка Т. (як розчинник використовують дейтерій оксид); чистоту та індивідуальність субстанції доводять методом ТШХ (у системі хлороформ — амоніак — метанол (10:20:30), в присутності референтних речовин — стандартний зразок Т., неоміцину сульфату та канаміцину сульфату, проявник — 0,2% розчин 1,3-дигідроксинафталіну в суміші з етиловим спиртом та розведеною кислотою сульфатною); водний розчин субстанції дає характерне фіолетово-блакитне забарвлення при дії спиртового розчину нінгідрину; визначають кут оптичного обертання 4% водного розчину субстанції Т.; проводять мікробіологічне дослідження чистоти та активності субстанції (напр. методом дифузії в агар на культурі музейного штаму Bacillus subtillus NCTC 10400 CIP 52.62 ATCC 6633 або турбодиметричним методом на культурі музейного штаму Staphylococcus aureus NCTC 7447 ATCC 6538P CIP 53.136 ATCC 9144); обов’язково перевіряють наявність бактеріальних ендотоксинів. Кількісно визначають методом газової хроматографії (чутливість становить 600·10-9 г/мл); ВЕРХ (чутливість — 1 мг/мл); методом мікробіологічного визначення антибіотиків (для розчинів Т. приймають, що 1000 МЕ відповідають 1,0 мг чистого Т.).

Фармакологічна група. J01G B01; S01A A12 — антибіотики групи аміноглікозидів.

Фармакологічні ефекти. Антимікробний, тип дії бактерицидний, спектр дії: аеробні Г, та деякі Г+ бактерії (ешерихії, клебсієли, протей, шигели, сальмонели, синьогнійна паличка, стафілококи).

Застосування. Септицемія, інфекції нижніх дихальних шляхів, шкіри та кісток, сечостатевої системи, черевної порожнини, очей (див. Антибіотики).

Компендиум 2015 — Лекарственые препараты / Под ред. В.Н. Коваленко. — К., 2015; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х. 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Ed. A.C. Moffart. — London, 1986; Europian Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological. — 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора