ТИТРОВАНІ РОЗЧИНИ

ТИТРОВАНІ РОЗЧИНИ — розчини реактивів, які мають точно відому концентрацію. Т.р. застосовують в об’ємному аналізі. Концентрацію Т.р. виражають кількістю грам-молекул (молей) речовини в 1 л розчину і такий розчин називають молярним (М). Для приготування Т.р. застосовують хімічно чисті речовини, які отримують перекристалізацією, сублімацією та іншими способами. Точну наважку такої речовини кількісно переносять у мірну колбу, розчиняють у розчиннику, доводять останнім до мітки та ретельно перемішують. Якщо речовину неможливо отримати в достатньо чистому вигляді або його концентрація змінюється при зберіганні розчину, то готують розчин концентрації, яка трохи вища, ніж розрахована. Для таких Т.р. встановлюють титр за стандартним розчином або точною наважкою другої хімічно чистої речовини, стійкої при зберіганні. Для приготування Т.р., особливо в умовах хімічної лабораторії, часто застосовують фіксанали («стандарт-титр»). Фіксанал — це запаяна скляна ампула, яка містить необхідну кількість сухої речовини або розчин.

Титром розчину називають його концентрацію, яка виражається в кількості грамів розчиненої речовини в 1 мл розчину. Якщо концентрація Т.р. відрізняється від теоретичної, то розраховують поправковий коефіцієнт. Методики встановлення титру та розрахунку коефіцієнта поправки наведено в розділі ДФУ «Титровані розчини». Т.р. зберігають при температурі 20 °С у місці, захищеному від прямих сонячних променів.

ДФУ. — Х., 2001; Государственная Фармакопея СССР. — 10 изд. — М., 1968; Руководство по приготовлению титрованных растворов. — М., 1964.


Інші статті автора