ТЄЛЄТОВ Іван Сергійович

ТЄЛЄТОВ Іван Сергійович (30.11.1878, Астрахань — 29.05.1947, Харків) — відомий хімік, депутат Харківської міської ради (1926), член комітету хімізації при Держплані УРСР та комісії Наркомату освіти УРСР з розроблення української хімічної номенклатури (1927), заступник голови Харківського відділення Всесоюзного хімічного товариства імені Д.І. Менделєєва.

Teletov.tifЗакінчив Ризький політехнічний інститут (1903). Наукове відрядження до Німеччини, м. Гейдельберг (1904–1906).

Працював: асистент (1906–1909) Ризького політехнікуму; асистент (1909–1914), приват-доцент (1910) Варшавського університету; професор (з 1914), завідувач (з 1921) кафедри загальної, неорганічної, аналітичної, фізичної й колоїдної хімії сільськогосподарського інституту (Харків); професор (з 1917) Харківського університету; завідувач (з 1926) науково-дослідної кафедри неорганічної хімії Харківського державного університету; професор кафедри неорганічної та фізичної хімії (1924–1930) ХФІ (нині НФаУ); директор філії Науково-дослідного інституту добрив (1929–1934); завідувач першої в Україні кафедри колоїдної хімії (1934–1947) Харківського державного університету. Приват-доцент (1910), професор (1912), доктор хімічних наук (1924).

Наукові напрями: колоїдно-каталітичні дослідження; вивчення закономірностей коагуляції та пептизації колоїдних систем; вивчення адсорбційних властивостей харківських глин з метою їх практичного застосування; розроблення технології виготовлення добрив в Україні з місцевої сировини; вивчення неорганічних пероксидів; дослідження розчинності сірки в різних органічних розчинниках та їх сумішах. Автор понад 70 наукових праць у галузі макро- і мікрогетерогенного каталізу, синтезу органічних сполук, аналізу алкалоїдів, вивчення сорбційної здатності кремнисто-глинистих харківських порід тощо. Під його редакцією опубліковано понад 20 видань. Підготував 35 наукових співробітників.

Основні праці: Скорость каталитической реакции в гетерогенных системах: разложение перекиси водорода платиновой жестью и сравнение результатов с катализом коллоидной платины (дис.). — Гейдельберг, 1906; Материалы к вопросу изомерии двузамещенных малоновых эфиров с нитрофеноловой группой (дис. приват-доцента, 1910); Эфиры биснитрофенокси-малоновых кислот, их спектры поглощения и диаграммы плавкости бинарных систем эфиров бис-п-нитрофенокси-малоновой и уксусной кислот. Материалы исследования бишофской формы β-эфиров бис-п-нитрофенокси-малоновой кислоты (докт. дис.). — Х., 1924; Метод быстрого приготовления дерматола и его более вероятное строение // ЖПХ. — 1928. — Т. 1; Фармац. журн. — 1928. — № 3; Кривые растворимости серы в некоторых насыщенных углеводородах бензольного ряда, а также хлорзамещенных бензола // Укр. хим. журн. — 1929. — Т. 4; Получение суперфосфатов из смесей высокопроцентных подольских фосфоритов хисинских апатитовых концентратов с украинскими низкопроцентными фосфоритами // Укр. хим. журн. — 1932. — Т. 7; Исследование адсорбционной способности трепеловидной кремнисто-глинистой харьковской породы // Тр. ин-та химии ХГУ . — 1937. — Т. 3; Экспресс-метод контроля процесса флотации апатитно-нефелиновых пород // Тр. ин-та химии ХГУ. — Т. 6. — 1946.

Мчедлов-Петросян Н.О., Коробов А.И., Телетов А.С. Иван Сергеевич Телетов (К 125-летию со дня рождения) // Вісн. Харківського національного університету. — 2003. — № 596 (Хімія, вип. 10); Овчаренко Ф.Д., Александров В.В., Грицан Д.Н., Телетов С.Г. Иван Сергеевич Телетов (К 100-летию со дня рождения) // Укр. хим. журн. — № 1. — 1979; Турченко Я.И. Основные пути развития общей, неорганической и физической химии на Украине. — К., 1957.


Інші статті автора