ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ

ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ — фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Виробництво фармацевтичних препаратів» напрямку підготовки «Фармація». Т.-т. готує єдиний в Україні навчальний заклад І-го рівня акредитації — коледж НФаУ (термін навчання на засадах базової загальної середньої освіти — 3 роки 6 міс; на базі повної загальної освіти — 2 роки 6 міс). Згідно з класифікатором професій може виконувати професійну роботу Т.-т. фармацевтичного виробництва. Забезпечує промислове виготовлення ЛП: установлює поопераційний маршрут проходження виробів у процесі їх виготовлення та контроль за всіма операціями технологічного процесу, бере участь у дослідженнях технологічного обладнання, в проведенні експериментальних робіт із перевірки та освоєння технологічних процесів і режимів виробництва, що проектуються.

Наказ МОН від 28.12.2004 р. № 987 «Складові галузевих стандартів вищої освіти напрямку 1102 «Фармація».


Інші статті автора