ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ

ТЕХНІК-ЛАБОРАНТ — фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук» напрямку підготовки «Фармація». Т.-л. готує єдиний в Україні навчальний заклад І рівня акредитації — коледж НФаУ (термін навчання на засадах базової загальної середньої освіти — 2 роки 10 міс; на базі повної загальної освіти — 1 рік 10 міс). Т.-л. може працювати в галузях хіміко-фармацевтичного виробництва, в хімічних лабораторіях науково-дослідних установ та санепідстанцій, екологічних служб. Забезпечує хіміко-аналітичний контроль якості сировини, напівпродуктів, готових ЛП та хімічних сполук хіміко-фармацевтичного виробництва. Згідно з класифікатором професій може виконувати професійну роботу лаборанта хімічних та фізичних досліджень, лаборанта спектрального аналізу, лаборанта хімічного аналізу, лаборанта фармації; Т.-л. хімічних та фізичних досліджень, Т.-л. хімічного виробництва.

Наказ МОН від 28.12.2004 р. № 987 «Складові галузевих стандартів вищої освіти напрямку 1102 «Фармація».


Інші статті автора