ТЕСТ-МІКРОБИ

ТЕСТ-МІКРОБИ (англ. test — випробування, проба) — стандартні, еталонні штами мікроорганізмів, які використовують на першому (скринінговому) етапі досліджень із визначення антимікробної активності нових хімічних речовин, а також антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів і оцінки мікробіологічної чистоти ЛП. Як Т.-м. обирають найбільш типові види бактерій і грибів, виходячи з їх значення та питомої ваги в інфекційній патології людини, розповсюдження у госпітальному середовищі. Вони мають властивості, притаманні переважній більшості мікроорганізмів обраного виду, але відрізняються більшою чутливістю до антимікробних засобів. Саме використання еталонних, а не клінічних штамів мікроорганізмів є однією з основних вимог уніфікації умов експериментів, що дозволяє значною мірою підвищити достовірність та порівняльність результатів мікробіологічних досліджень. Сьогодні згідно з вимогами нормативної документації при проведенні мікробіологічних досліджень як Т.-м. рекомендовано штами АТСС (American Type Culture Collection — Американська типова колекція культур) таких видів мікроорганізмів: Staphylococcus aureus АТСС 6538, Escherichia coli АТСС 25922, Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027, Bacillus subtilis АТСС 6633, Сandida albicans AТСС 885-653 та ін., або відповідні їм штами вітчизняної колекції мікробних культур. Але використання вищезазначених Т.-м. не виключає можливості використання клінічних штамів тих же або інших видів мікроорганізмів.

ДФУ. — Х., 2001; Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів / За ред. Ю.Л. Волянського. — К., 2004


Інші статті автора