ТЕРМОМЕТРІЯ

ТЕРМОМЕТРІЯ (грец. there — тепло, жар + metreo — міряти, вимірювати) — сукупність методів і способів вимірювання температури, у т.ч. в медицині — вимірювання температури тіла людини. Вимірювання температури — це порівняння ступеня нагрівання досліджуваного об’єкта зі стандартною шкалою температур. Щодо середніх значень найбільше поширення одержала шкала температур Цельсія (див. Терморегуляція).

Словарь физиологических терминов / Под ред. О.Г. Газенко. — М., 1987; Фізіологія з основами анатомії людини / За ред. Л.М. Малоштан. — Х., 2003.


Інші статті автора