ТЕРМОМЕТРИЧНЕ ТИТРУВАННЯ

ТЕРМОМЕТРИЧНЕ ТИТРУВАННЯ — титрування, при виконанні якого між речовиною, яку визначають, і титрантом відбувається хімічна реакція, яка супроводжується поглинанням або виділенням тепла. У момент еквівалентності температурні зміни в системі закінчуються. Тому якщо помістити в суміш, яку титрують, датчик температури (термометр, термопару та ін.), можна зафіксувати момент еквівалентності за припиненням зміни температури суміші. Криві Т.т. будують у координатах: температура суміші (Т, °C) — об’єм титранту (V, см3).

Termometychne_tytruvan.ai

У момент еквівалентності (Vт.е.) на кривій спостерігається характерний перегин, який відповідає припиненню зміни температури суміші. У Т.т. застосовують концентровані розчини титрантів з метою зменшення впливу розведення розчину титрантом. При цьому використовують усі типи хімічних реакцій. Недоліком методу є незначна точність, пов’язана з вивільненням тепла в навколишнє середовище.

Васильев В.П. Аналитическая химия. — М., 1989; Пономарев В.Д. Аналитическая химия. — М., 1982.


Інші статті автора