ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ — час, протягом якого ЛП чи інший товар не втрачає своєї якості за умов зберігання, визначених НТД. Дата, Т.п. зазначається на етикетці та упаковці, після закінчення якої ЛП не підлягає використанню. Визначення Т.п. дуже близький до поняття «термін зберігання», який встановлюється на основі експериментальних даних вивчення стабільності декількох серій продукту. Для АФІ зазвичай встановлюється період переконтролю. Умови і термін зберігання містять точні температурні та інші параметри, за яких гарантується збереження властивостей ЛП. Установлення Т.п. є обов’язковим при розроблені ЛП і встановлюється експериментально шляхом його зберігання впродовж певного часу в зазначених умовах. Під час всього терміну зберігання через певні проміжки часу визначаються стабільність та інші властивості ЛП за допомогою фізико-хімічних чи біологічних методів та фармакологічних випробувань. Т.п. встановлюється для всіх товарів, властивості яких погіршуються протягом певного часу і можуть стати небезпечними. До таких товарів перш за все відносять ЛП, парфумерно-косметичні товари, продукти харчування і т.д. Впродовж Т.п. споживач має право на висування вимог із приводу недоліків товару та на компенсацію шкоди.

Зіменковський А.Б., Пономаренко В.М., Піняжко О.Р., Калінюк Т.Г. Базовий термінологічний глосарій за програмою з клінічної фармації. — Львів–К., 2004; Перцев І.М., Пімінов О.Х., Слободянюк М.М. та ін. Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків / За ред. І.М. Перцева. — Вінниця, 2007.


Інші статті автора