ТАРАН Світлана Григорівна

ТАРАН Світлана Григорівна (28.12.1949, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2005), професор кафедри медичної хімії НФаУ (з 2005).

taran.tifЗакінчила ХФІ (1972).

Працювала: дефектар аптеки № 2 Харкова (1972), старший фармацевтичний інспектор аптечного управління Харківського облвиконкому (1976); асистент (1976), доцент (1986), в.о. завідувача кафедри фармацевтичної хімії (1988–1993, 1995–1998), професор кафедри медичної хімії НФаУ (з 2005).

Напрями наукових досліджень: спрямований синтез БАР серед похідних азотовмісних гетероциклів та створення на їх основі потенційних ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 230 наукових і навчально-методичних праць, серед них 5 патентів, 1 підручник, 2 навчальні посібники. Підготувала 4 кандидатів наук.

Нагороди: Почесні грамоти МОН (1993), МОЗ (2004), Фармацевтичної асоціації України (2005).

Основні праці: Синтез, будова та біологічна активність у ряду ацильних похідних арилгідразинів (канд. дис.). — Х., 1985; Синтез та дослідження біологічно активних похідних 2-оксо-4-гідроксихіноліну (докт. дис.). — Х., 2005; Фармацевтична хімія: Підруч. — Вінниця, 2008 (співавт.); Фармацевтичний аналіз: Навч. посіб. — Х., 2001 (співавт.); Фармацевтична хімія: Навч. посіб. — Х., 2002 (співавт.); Ethyl esters of malonanilic acids. Synthesis and pyrolysis // Tetrahedron. — 1994. — Vol. 50, № 34 (співавт.); Effective Synthesis of 3-(Benzimidazol-2-yl)-4-Hydroxy-2-Oxo-1,2-Dihydroquinolines // Tetrahedron Letters. — 1995. — Vol. 36, № 42 (співавт); 4-Оксихинолоны-2. 45. Синтез, строение и биологическая активность N-замещенных амидов 1H-2-оксо-4-гидроксихинолин-3-уксусной кислоты // ХГС. — 2000. — № 11 (співавт.); Димеризация N-арилтетрамовых кислот и их 3-карбэтоксипроизводных // ЖОФХ. — 2007. — Т. 5, вып. 4 (20) (співавт.).

 Історія Національного фармацевтичного університету: люди, події, факти / За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005; Славетні імена Національного фармацевтичного університету / За ред. чл.-кор. НАНУ, проф. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора