ТАРА

ТАРА — основний елемент пакування, який являє собою вироби для розміщення продукції, транспортування, складування та інших логістичних операцій. Т. класифікується за формою, матеріалом (дерев’яна, скляна, полімерна, металева, комбінована), за розмірами (великогабаритна, малогабаритна), за характером використання (однооборотна, багатооборотна, інвентарна), за конструктивною щільністю (жорстка, напівжорстка, м’яка), за способом монтажу (розбірна, нерозбірна, складна і розбірно-складна), за герметичністю (закрита, відкрита, герметична, негерметична, ізотермічна, ізобарична), за функціональним призначенням (транспортна, споживча, виробнича (цехова), Т.-устаткування). Споживча Т. надходить до споживача з продукцією й призначена для порівняно невеликих розфасовок і збереження товару у споживача. Залежно від конструкції споживча Т. класифікується на коробки, банки, флакони, туби, пакети, аерозольні балони, ампули, пенали та ін. Для певної кількості продукції використовується групова Т. Транспортна Т. утворює самостійну транспортну одиницю й використовується для перевезення товарів в оптовій чи дрібнооптовій торгівлі. Транспортна Т. може бути великогабаритною (1200×1000×1200 мм і більше) і малогабаритною (до 1200×1000×1200 мм). Як транспортну Т. використовують мішки, контейнери, бідони, ящики, піддони, кошики та ін. Виробнича Т. призначена для виконання внутрішньоцехових, внутрішньозаводських і міжзаводських перевезень і для накопичення сировини, матеріалів, напівфабрикатів, заготовок, готових виробів і відходів. Т.-устаткування використовується для укладання, транспортування, тимчасового зберігання й продажу з неї товарів методом самообслуговування.

Однооборотна Т. призначена для одноразового обслуговування товару в ході просування його від постачальника до споживача: пакувальний та обгортковий папір, шпагат, картонні коробки, паперові мішки, плетені кошики та ін. Реалізації або поверненню постачальнику не підлягає, в аптеках не обліковується. У міру звільнення від товару таку Т. знищують або утилізують. Багатооборотна Т. (ящики, бочки, балони, банки, бідони, мішки) — застосовується для перевезення та зберігання товарів багаторазово. Надходить до аптек за товарно-транспортними накладними. Т. можна повернути на склад за витратною накладною, перевести у товар і надалі реалізувати населенню (за згодою постачальника). При поверненні аптекою багатооборотної Т. на аптечний склад розрахунки здійснюють за середньообліковими цінами. Переведення Т. у товар оформлюється актом про переведення Т. у товар, який реєструється у збутовій та витратній частині товарного звіту. Т., що надійшла до аптеки разом із товаром (напр. пляшки з мінеральною водою), від самого початку обліковується як товар. Пусті ж пляшки обліковуються як Т. і переводяться у товар у тому разі, якщо вони реалізуються разом із ним. Багатооборотна Т. обліковується в аптеках за видами у грошовому та кількісному вираженні й відображається у звіті за твердими середньообліковими цінами, встановленими керівною організацією. Багатооборотна Т., повернена постачальникам, а також здана тарозбираючим організаціям, або яка вибула з інших причин, списується у видаток у товарному звіті за середньообліковими цінами. Аптека з дозволу вищої організації може реалізувати Т. іншим організаціям за цінами нижче середньооблікових. У цьому разі аптека у виписаних рахунках зазначає як продажну, так і середньооблікову вартість Т. Один примірник рахунку додається до товарного звіту. З дозволу керівної організації аптека може продавати окремі види багатооборотної Т. населенню. Продаж здійснюється за середньообліковими цінами. Вартість проданої Т. в кінці місяця переводиться у товар, а також відображається в касовій книзі, у графі «Реалізація тари за готівковим розрахунком». У всіх випадках продана згідно з рахунками або реалізована населенню Т. списується у видаток за товарним звітом за середньообліковою вартістю. Різниця між середньообліковою вартістю багатооборотної Т. та вартістю, вирученою від продажу, відноситься аптекою на витрати. Інвентарна (постійна) Т. (металеві бочки, бідони для спирту, балони для кисню, комплекти штанглазів) обліковується в аптеках як майно. Залежно від вартості за одиницю інвентарна Т. обліковується як основні засоби або як малоцінні предмети. Кількість її визначається фактичною потребою аптеки. Облік інвентарної Т. ведеться в інвентарних картках у натурально-грошовому вираженні. Бій та псування Т., що мали місце з вини аптечних працівників, відшкодовуються винними особами за середньообліковою вартістю. За відсутності винних осіб псування та бій Т. списуються актом у видаток і відносяться до витрат аптек.

Т. повинна забезпечувати збереження й захист продукції, яка упаковується в неї, від механічних і фізико-хімічних впливів, зумовлювати збут продукції та забезпечувати її раціональне використання. Т. для фармацевтичної продукції повинна мати хімічну, токсичну і мікробіологічну стійкість та індиферентність. Матеріали для виготовлення Т. мають бути фізіологічно нешкідливі й дозволені до медичного використання. До транспортної Т. є низка додаткових вимог: формо-, вібростійкість, опірність до удару, стійкість до роздирання, проколювання, продавлювання, волого-, термо- і морозовитривалість. Маркування Т. повинно містити назву підприємства-виробника або його товарний знак, найменування Т., позначення НТД. На багатообіговій Т. робиться напис «Багатообігова». Зберігання Т. здійснюється згідно з вимогами до зберігання матеріалів, з яких вона виготовлена.

Бакаев А.С., Шнейдман Л.З. Учетная политика предприятия. — М., 1994; Берновский Ю. Требование государственных стандартов // Тара и упаковка. — 1998. — № 4; Бухгалтерський облік і аудит в аптеках / За ред. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир, 2002; Жиряева Е.В. Товароведение. — СПб., 2002; Кондратова И.Г. Основы управленческого учета. — К., 2001; Лозовский Л.Ш., Райзберг Б.А., Ражновский А.А. Универсальный бизнессловарь. — М., 1997; Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку: нормативна база. — Х., 2001; Пасс К., Лоус Б., Пендлтон Д., Чедвик Л. Большой толковый бизнес-словарь. — М., 1998.


Інші статті автора