ТАКСОН

ТАКСОН (лат. taxare — оцінювати) — група організмів, пов’язаних між собою спільними ознаками та властивостями, досить відокремлена для того, щоб їй можна було присвоїти певну таксономічну категорію того чи іншого рангу — вид, рід, родина, клас тощо. На відміну від таксономічної категорії Т. завжди має на увазі конкретні біологічні об’єкти. Напр., поняття «омелові», «ссавці» та «аскоміцети» завжди позначають групи організмів, які є об’єктами класифікації. Таким чином, поняття «вид», «родина», «відділ» не є Т., але конкретний вид, напр. шавлія мускатна, є Т. Визначенню термінів Т. і «таксономічна категорія» надають великого значення, оскільки в практиці термін Т. іноді вживають у значенні таксономічної категорії.

Біологічний словник. — К., 1986; Пішак В.П., Бажора Ю.І., Брагін Ш.Б. та ін. Медична біологія / Під ред. В.П. Пішака, Ю.І. Бажори. — Вінниця, 2004.


Інші статті автора