ЛЯПУНОВ Микола Олександрович

ЛЯПУНОВ Микола Олександрович (19.09.1950, Харків) — доктор фармацевтичних наук (1990), професор (1993), завідувач лабораторії рідких та м’яких лікарських засобів ДП «ДНЦЛЗ» (з 2000), завідувач лабораторії рідких та м’яких лікарських засобів та аерозолів (з 2008), головний науковий співробітник (2010) ДП «ДНЦЛЗ», провідний науковий співробітник (2013) та заслужений науковий консультант (2015) ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України».

Lyapunov.tifЗакінчив із відзнакою Харківський фармацевтичний інститут (1972).

Працював: старший лаборант (1972), молодший науковий співробітник (1975), старший науковий співробітник (1979), провідний науковий співробітник (1989), завідувач сектору (1992), завідувач лабораторії колоїдної хімії дисперсних лікарських форм (1994), завідувач лабораторії рідких та м’яких лікарських засобів ДП «ДНЦЛЗ» (з 2000), завідувач лабораторії рідких та м’яких лікарських засобів та аерозолів ДП «ДНЦЛЗ» (з 2008), за сумісництвом — головний науковий співробітник (2010), провідний науковий співробітник ДНУ «НТК «Інститут монокристалів» НАН України» (з 2013). Член спеціалізованої вченоі ради Д 64.605.03 за спеціальністю 14.03.05 — «Фармакологія».

Напрями наукових досліджень: фармацевтична розробка м’яких і рідких ЛЗ, дозованих аерозолів для інгаляцій під тиском, спреїв, супозиторіїв та дослідження їх властивостей; розробка та валідація методик аналізу й розроблення документації для реєстрації та промислового виробництва ЛЗ; дослідження в галузі колоїдної хімії, хімії неводних розчинників, біофармації, аналітичної хімії, фармакології; розроблення галузевих нормативних документів для фармацевтичного сектору.

Наукові здобутки: розробник 10 загальних статей ДФУ, понад 120 ЛП, зареєстрованих та впроваджених у промислове виробництво. Вперше у країнах СНД розробив інгаляції під тиском, що відповідають сучасним європейським стандартам. Автор близько 450 наукових праць, методичних посібників і галузевих нормативних документів, серед них: 3 монографії, 9 книг, 50 авторських свідоцтв і патентів, 40 нормативних галузевих документів, 200 статей. Підготував 4 докторів та 18 кандидатів наук.

М.О. Ляпунов — один з основних ідеологів впровадження у фармацевтичному секторі України та держав СНД законодавчих положень і нормативних документів, гармонізованих із відповідними нормами ЄС/ICH. Завдяки створеній під його керівництвом інформаційній базі перекладів директив і настанов ЄС, документів ВООЗ, PIC—PIC/S та ICH, а також порівняльному аналізу цих документів у фармацевтичному секторі України було вибрано європейський вектор розвитку, впроваджено міжнародні норми фармацевтичної розробки та дослідження ЛП, створено сучасну систему реєстрації ЛП, впроваджено норми GMP, GDP, GCP і фармаконагляду, розпочато процес вступу Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України до PIC/S та створення нового Закону України «Про лікарські засоби». Значний внесок М.О. Ляпунова у створення системи стандартизації у фармацевтичній галузі України: розроблено основоположний стандарт СТ МОЗУ 42-1.0:2005 «Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення»; розроблено настанови, що дозволили стандартизувати фармацевтичну розробку ЛП, розробку специфікацій і технологічної документації, випробування стабільності, валідації процесів, допоміжних речовин, біодоступності та біоеквівалентності, домішок у нових ЛР та нових ЛП, а також настанови, що стандартизують GMP, GDP та клінічних випробувань ЛЗ.

Створив наукову школу щодо розроблення сучасних м’яких і рідких ЛЗ, пін та аерозолів під тиском, супозиторіїв, що поєднує стандартизовану методологію фармацевтичної розробки, масштабування процесів, багатопрофільні фундаментальні та прикладні дослідження з використанням сучасних фармакопейних тестів та інструментальних методів: ЕПР- та УФ-спектроскопії, рідинної та газової хроматографії, віскозиметрії, лазерної дифракції, тензіометрії тощо.

Основні праці: Ланолин и его производные в фармацевтической и косметической практике: Моногр. — Тбилиси, 1976 (співавт.); Технологические и биофармацевтические основы создания пенных препаратов в аэрозольной упаковке антибактериального и противовоспалительного действия (докт. дис.). — Х., 1989; Дослідження агрегатів поверхнево-активних речовин (ПАР) методом спинових зондів // Фармац. журн. — 1992. — № 5 (співавт.); Теория и практика местного лечения гнойных ран: Моногр. — К., 1995 (співавт.); Надлежащая производственная практика лекарственных средств. — К., 1999 (співавт.); Некоторые закономерности растворения и сольватации нитрата миконазола в двойных и тройных смешанных растворителях на основе полиэтиленгликоля 400 // Журн. Приклад. химии. — 2002. — Т. 75. — Вип. 12 (співавт.); Исследование вязкости и термодинамики вязкого течения водных растворов N-метилпирролидона // Фармаком. — 2010. — № 1 (співавт.); The influence of glucosamine and Ketoprofen combination in the form of cream-gel on connective tissue metabolism indicators of rats with experimental osteoarthritis // The Pharma Innovation Journal. — 2015. — 3(12) (et al.) Оценка однородности распределения лекарственных и вспомогательных веществ в мягких лекарственных средствах // Фармаком. — 2015. — № 2 (співавт.); Исследование гелей с карбомерами методами ротационной вискозиметрии и спиновых зондов // Хим.-фарм. журн. — 2015. — Т. 49, № 9 (співавт.); Обоснование нового подхода к оценке качества дозированных аэрозолей для ингаляций на этапе их разработки // Науч. ведомости Белгород.о гос. ун-та. Серия «Медицина. Фармация». — 2016. — № 5 (226), вып. 33. (співавт.); Пат. № 023024, Евразийское патентное ведомство, А61К 9/02. Фармацевтическая композиция, содержащая налбуфина гидрохлорид, её применение для лечения болевого синдрома средней и высокой интенсивности и способ получения фармацевтической композиции. — Заявка № 201301266, 2016 (співавт.); Лікарські засоби. Належна виробнича практика (Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016). — К., 2016 (співавт.).

Руководители ГНЦЛС и его научных подразделений (2000–1913) // Фармаком (Спецвыпуск). — 2000; Ученые Украины — фармации / Под ред. проф. И.М. Перцева. — Х., 1991.


Інші статті автора