ЛЮТЕЇНІЗУЮЧИЙ ГОРМОН

ЛЮТЕЇНІЗУЮЧИЙ ГОРМОН (лютропін) (лат. luteus — жовтий; англ. hormone < грец. hormao — рухаю, збуджую) — гормон білкової природи, глікопротеїн, який утворюється в аденогіпофізі. Гормон складається з двох субодиниць — α і β, пов’язаних між собою нековалентними зв’язками. Біосинтез α- і β-субодиниць здійснюється у вигляді неактивних попередників. Обидві субодиниці мають олігосахаридні фрагменти. Біологічну активність гормону визначає β-субодиниця.

Біологічна роль Л.г. полягає в регуляції функцій статевої сфери людини. Л.г. разом із фолікулостимулювальним гормоном об’єднують під загальною назвою «гонадотропні гормони», синтез і секреція яких стимулюється гонадоліберином гіпоталамуса. Продукція Л.г. контролюється за принципом негативного зворотного зв’язку концентраціями статевих гормонів: підвищення рівня естрогенів та андрогенів у крові гальмує виділення Л.г.; зниження функціональної активності статевих залоз (менопауза, хірургічна чи променева кастрація) стимулює секрецію Л.г. Гормон зв’язується зі специфічними рецепторами плазматичних мембран клітин яєчників (у жіночому організмі) і стимулює утворення прогестерону, а також клітин Лейдига сім’яників (у чоловічому організмі), стимулюючи синтез тестостерону. Роль вторинного месенджера в дії Л.г. відіграє цАМФ. Період напіврозпаду Л.г. становить 12–45 хв.

У жіночому організмі залежний від естрадіолу пік секреції Л.г. у середині менструального циклу стимулює овуляцію та формування жовтого тіла в яєчниках і секрецію поряд з естрадіолом гормону прогестерону. Після запліднення та імплантації яйцеклітини функція Л.г. переходить до гормону плаценти хоріонічного гонадотропіну.

У чоловічому організмі Л.г. стимулює функцію інтерстиціальних клітин Лейдига сім’яників і секрецію ними чоловічого статевого гормону тестостерону, необхідного для нормального завершення сперматогенезу.

Порушення синтезу, секреції чи рецепції Л.г. спостерігаються при численних спадкових і набутих захворюваннях, що може призвести до різних форм ураження репродуктивної функції організму людини.

У медичній практиці як препарат, що має активність Л.г., використовується гонадотропін хоріонічний, який застосовують при зниженні функції статевих залоз у чоловіків і жінок, зумовленому порушенням діяльності гіпоталамуса і гіпофіза.

Биохимия человека / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэлл: В 2 т. / Пер. с англ. — М., 1993. — Т. 2; Губський Ю.І. Біологічна хімія. — К.–Тернопіль, 2000; Теппермен Дж., Теппермен Х. Физиология обмена веществ и эндокринной системы / Пер. с англ. — М., 1989.


Інші статті автора