ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ

ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ (пізньолат. luminesco — слабо світити) — випромінювання світла речовиною, яка знаходиться в електроннозбудженому стані. Залежно від викликаючого джерела розрізняють фізичну та хімічну Л. (див. Хемілюмінесценція). З іншого боку, Л. класифікують за двома типами: самовільну (спонтанну), яка зумовлена діяльністю живих організмів (див. Біохемілюмінесценція), та ініційовану, що спостерігається при розкладанні деяких речовин. Ініційована Л. залежно від способу збудження молекул речовини і переведення їх у стаціонарний стан має багато різновидів: хемілюмінесценція (див. Хемілюмінесценція), термолюмінесценція, триболюмінесценція, кріолюмінесценція тощо).

Бабко А.К., Дубовенко Л.І., Луковская Н.М. Хемилюминесцентный анализ. — К. 1966; Владимиров Ю.А. Активированная хемилюминесценция и биолюминесценция как инструмент в медико-биологических исследованиях // Соросовский образовательный журнал. — 2001. — Т. 7, № 1.


Інші статті автора