ЛОМУСТИН

ЛОМУСТИН (Lomustinum), 1-(2-хлоретил)-3-циклогексил-1-нитрозомочевина.

С9H16СlN3O2                                                           Мол. м. 233,7

Lomustinum.ai

АФІ синтетичного походження. Жовтий кристалічний порошок, практично нерозчинний у воді, легкорозчинний в ацетоні та хлороформі, розчинний в етанолі; Tпл 89–91 °С. УФ-спектр: λmax=270 нм, 250 нм в етанолі. Зберігають у щільно закупореному контейнері, в захищеному від світла місці.

Ідентифікують за ІЧ-спектром поглинання субстанції; проводять реакцію на хлориди. Кількісно визначають потенціометрично, титруючи 0,1 М розчином AgNO3 у присутності HNO3 у середовищі етанолу.

Фармакологічна група. L01AD02 — протипухлинні, цитотоксичні, імунодепресивні препарати; L05АD02 — протипухлинні препарати.

Фармакологічні ефекти. Протипухлинний, цитотоксичний, імунодепресивний ЛП.

Застосування. Лімфогранулематоз, агранулоцитоз, мієломна хвороба, недиференційований рак легені, дисемінована меланома шкіри, деякі пухлини головного мозку, пухлини глотки, гортані, рак молочних залоз, шлунка, товстої кишки.

Крыжановский С.А., Вититнова М.Б. Полный современный справочник лекарственных препаратов. — М., 2002.; От субстанции к лекарству / Под ред. В.П. Черных. — Х., 2005; Clarke’s isolation and identification of drugs / Editor A.C. Moffat. — London, 1986; European Pharmacopoeia 5; The Merk index an Encyclopedia of chemicals, drugs and biological / 13 Ed., 2001. — № 1.


Інші статті автора