ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА КОМП’ЮТЕРІВ

ЛОКАЛЬНА МЕРЕЖА КОМП’ЮТЕРІВ — спільне приєднання декількох окремих комп’ютерів (робочих станцій) до одного каналу передачі даних. У сучасній технічній літературі для позначення Л.м. використовується англійська абревіатура LAN (Local Area Network). Мережа об’єднує весь парк комп’ютерів (усіх користувачів) в один інформаційний простір, який має такі властивості: 1) доступність даних для будь-якого користувача мережі, що дозволяє розв’язувати багато завдань оперативно і з більшою ефективністю, тому що з’являється можливість контролювати роботу впродовж усього терміну її виконання, погоджувати та поєднувати її результати; 2) достовірність і надійність зберігання інформації, що досягається завдяки високій перешкодостійкості системи, які, в свою чергу, забезпечують ефективність резервування та організацію архівного зберігання даних; 3) спрощений пошук необхідної інформації за допомогою об’єднаного архіву; 4) стандартизація документообігу відповідно до загальних вимог; 5) забезпечення доступу авторизованого користувача згідно з його правами доступу. Для забезпечення роботи мережі все її обладнання має працювати за певними стандартами і правилами. Найбільш поширеним є стандарт Ethernet. На сьогодні він використовується більше ніж у 5 млн мереж, в яких задіяно більше 50 млн комп’ютерів. Правила, що дозволяють здійснювати передачу неспотвореної інформації від одного комп’ютера до іншого, а також досягти сумісності комп’ютерів, мережевих програм та обладнання різних користувачів, зумовлені у протоколі передачі даних. Протоколів існує багато, оскільки кожен із них описує певний бік роботи мережі. Об’єднані в мережу комп’ютери створюють організовану систему, яка функціонує в режимі «клієнт — сервер». У будь-який час два комп’ютери, що взаємодіють у мережі, виступають один як запитувач — клієнт, інший — як сервер, який повинен забезпечити клієнта певним сервісом — набором послуг. У різних мережах сервер має змогу виконувати найрізноманітніші завдання. Це може бути і поштовий сервер, сервер бази даних, сервер доступу до глобальної мережі Інтернет, сервер друку, який забезпечує доступ до принтерів у мережі.

Л.м. комп’ютерів характеризується конкретною топологією, під якою розуміють конфігурацію графа, вершинами (або вузлами) якого є комп’ютерні мережі чи інше спорядження, а ребрами — фізичні зв’язки між ними. Поряд із відомими топологіями обчислювальних мереж «кільце», «зірка», «шина» на практиці використовують і комбіновану структуру — деревоподібну. Топологія «кільце» в мережах Ethernet не використовується. Фізичні зв’язки між комп’ютерами в мережі зазвичай реалізують за допомогою оптично-волоконного кабеля. На сьогодні використовують і бездротові мережі WLAN (Wireless Local Area Network — бездротова локальна мережа), які працюють за допомогою модемів за протоколом Wi-Fi (Wireless Fidelity — бездротова точність).

Глушков С.В., Ломотько Д.В., Мельников В.В. Работа в сети Internet. — Х., 2000; Кенин А.М., Печенкина Н.С. IBM PC для пользователей или как научиться работать на компьютере. — Екатеринбург, 1997; Поляк-Брагинский А.В. Сеть своими руками. — СПб, 2004.


Інші статті автора