ЛІНІЯ

ЛІНІЯ (лат. linea, букв. — льняна нитка) у генетиці — споріднені організми, що походять, як правило, від одного предка чи однієї пари спільних предків, розмножуються статевим шляхом і відтворюють у нащадків ті самі спадкові ознаки. Розрізняють чисті лінії та інбредні. Л. — одержане шляхом штучного самозапилення потомство рослин, яким властиве перехресне запилення, чи одержана внаслідок інбридингу група тварин. У тваринництві розрізняють генеалогічну Л. — група тварин, що походить від спільного предка, та заводську Л. — однорідна, якісно своєрідна група високопродуктивних тварин, що походять від видатного родоначальника і схожі з ним конституцією й продуктивністю. Чисті та інбредні Л. є основою для одержання високопродуктивних гібридів у рослинництві й тваринництві.

Биотехнология: В 8 кн. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуилова. Кн. 3: Клеточная инженерия / Р.Г. Бутенко, М.В. Гусев, А.Ф. Киркин и др. — М., 1987; Біологічний словник. — К., 1986; Большой энциклопедический словарь. — В 2 т. / Гл. ред. А.М. Прохоров. — М., 1991. — Т. 1.


Інші статті автора