ЛЕСИК Роман Богданович

ЛЕСИК Роман Богданович (20.10.1968, м. Старий Самбір Львівської обл.) — доктор фармацевтичних наук (2005), професор кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, декан Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (з 2005).

Lesyk_R.tifЗакінчив фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету (1993).

Працював: аспірант (1993), асистент (1996), доцент (2000), докторант (2003), декан фармацевтичного факультету (2004-2014), професор (з 2005) кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького.

Напрями наукових досліджень: фармацевтична та медична хімія; синтез гетероциклічних сполук (похідних тіазолідину, імідазолідину, тіопірано[2,3-d]тіазолу тощо) як потенційних ЛП; раціональний дизайн біомолекул на основі поєднання традиційного органічного синтезу та інноваційних технологій; комбінаторна хімія як елемент спрямованого пошуку БАР.

Наукові здобутки: автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них 15 патентів України, монографія, підручник. Підготував 5 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез, перетворення та біологічна активність моно-, ди- та трициклічних похідних тіазолідину (канд. дис.). — Львів, 1996; Синтез та біологічна активність конденсованих і неконденсованих гетероциклічних систем на основі 4-азолідонів (докт. дис.). — Львів, 2005; Спрямований синтез біологічно активних сполук на основі 4-тіазолідонів // Журн. орг. фарм. хімії. — 2003. — № 1–2 (співавт.); Фармацевтична хімія (стероїдні гормони, їх синтетичні замінники і гетероциклічні сполуки як лікарські засоби): Підручник. — Вінниця, 2003 (співавт.); Synthesis and antinflammatory activity of some 2-arylamino-2-thiazoline-4-ones // Acta Pol Pharm-Drug. Res. — 2003. — № 6 (співавт.); 4-Thiazolidones: Centenarian history, current status and perspectives for modern organic and medicinal chemistry // Curr. Org. Chem. — 2004, № 16 (співавт.); 4-Тіазолідони. Хімія, фізіологічна дія, перспективи: Монографія. — Вінниця, 2004 (співавт.); Anticancer thipyrano[2,3-d][1,3]thiazol-2-ones with norbornane moiety. Synthesis, cytotoxicity, physico-chemical properties, and computational studies // Bioorg. Med. Chem. — 2006. — № 12 (співавт.); New substituted thiazolo[3,2-b][1,2,4]triazol-6-ones: Synthesis and anticancer evaluation // Eur. J. Med. Chem. — 2007. — № 5 (співавт.); Synthesis and anticancer activity of novel thiopyrano[2,3-d]thiazole-based compounds containing norbornane moiety // J. Sulf. Chem. — 2008. — № 2 (співавт.); A new domino-Knoevenagel-hetero-Diels-Alder reaction // Tetrahedron. Lett. — 2008, № 31 (співавт.); Synthesis of novel thiazolone-based compounds containing pyrazoline moiety and evaluation of their anticancer activity. Eur. J. Med. Chem. — 2009. — № 4 (співавт.)Синтез нових неконденсованих похідних 4-тіазолідинону з 1,3,4-оксадіазольним фрагментом у молекулах та їх протипухлинна активність / М.І. Лелюх, Д.Я. Гаврилюк, Б.С. Зіменковський, Р.Б. Лесик // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. — 2012. — № 2 (співавт.); Вивчення взаємозв’язку «структура — протипухлинна активність» похідних 4-тіазолідинонів методами регресійного аналізу та класифікаційного моделювання / Б.С. Зіменковський, О.Т. Девіняк, Р.Б. Лесик // Журн. орган. та фармац. хімії. — 2012. — № 10, Вип. 2 (співавт.).

Зіменковський Б.С., Ґжеґоцький М.Р., Луцик О.Д. Професори Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1784–2006. — Львів, 2006; Зіменковський Б.С., Калинюк Т.Г., Лесик Р.Б., Різничок С.В., Терещук С.І., Терещук Т.О. Сув’язь поколінь. Фармацевтичний факультет Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького: 1853–2009. — Львів, 2009; Історичні та наукові етапи становлення кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького / Б.С. Зіменковський, О.В. Владзімірська, Р.Б. Лесик та ін. // Фармац. журн. — 2007. — № 5; Who’s Who in Science and Engineering 2002–2003. New Providence, Marqis Who’s Who. — 2002.


Інші статті автора