ЛЕКЦІЯ

ЛЕКЦІЯ (лат. lectio — читання вголос) — систематичний, послідовний виклад навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, предмета, методів науки. Л. бувають навчальними (одна з основних форм навчального процесу й один з основних методів викладання у вищому навчальному закладі), науковими та публічними (одна з основних форм пропаганди й поширення наукових знань). Головні вимоги до Л.: науковість, доступність, єдність форми й змісту, емоційність викладу тощо.

Український педагогічний словник. — К., 1997.


Інші статті автора