ЛЕЙКОЦИТИ

Лейкоцити (грец. leukos — білий + kytos — клітина) — безбарвна клітина крові, здатна до амебного руху і поглинання бактерій та інших сторонніх (чужорідних) тіл. Є різні типи лейкоцитів, які поділяють на дві великі групи: гранулярні лейкоцити (базофіли, еозинофіли і нейтрофіли) та негранулярні лейкоцити (лімфоцити і моноцити). Нормальні величини лейкоцитів у здорової дорослої людини — 4·109…9·109/л.

Підвищення вмісту лейкоцитів (лейкоцитоз) може бути фізіологічним і патологічним. Фізіологічний лейкоцитоз спостерігається після прийому їжі (вміст лейкоцитів не перевищує (10…12)·109/л), після фізичного навантаження, прийому гарячих і холодних ванн, у період вагітності, пологів, у передменструальний період. Патологічний лейкоцитоз спостерігається при різних запальних захворюваннях (таких як нагноєння, запальні процеси різної етіології — апендицит, перитоніт, плеврит, інфекційний поліартрит, флегмона); інфекційних захворюваннях (пневмонія, сепсис, менінгіт, бешиха та ін.), за винятком тих, при яких спостерігається лейкопенія; вираженість лейкоцитозу залежить від ступеня тяжкості інфекційного процесу та реактивності організму; відсутність лейкоцитозу в гострій фазі інфекційного процесу є несприятливою ознакою, особливо, якщо спостерігається поєднання зі зсувом у формулі вліво; інфарктів різних органів (міокарда, легень, селезінки, нирок); великих опіків, крововтрат (постгеморагічний лейкоцитоз); злоякісних захворювань, захворювань системи крові (лейкози, поліцитемії, лімфогранулематоз), інфекційного мононуклеозу та інфекційного лімфоцитозу; уремії, діабетичної коми; після спленектомії (виражений лейкоцитоз (15…20·109/л) з нейтрофільозом до 90%).

Зниження вмісту лейкоцитів (лейкопенія) може відбуватися внаслідок таких причин:

  • при впливі деяких хімічних речовин (бензолу);
  • після опромінення (зокрема рентгенівськими променями);
  • під впливом гіпопластичних та апластичних процесів;
  • при прийомі ЛП (амідопірину, бутадієну, реопірину, сульфаніламідів, цитостатиків та ін.);
  • при захворюваннях селезінки.

Лейкопенія в цих випадках зумовлена руйнуванням нейтрофілів у селезінці та гальмівним впливом селезінки на кровотворення; перебіг деяких інфекційних захворювань відбувається з лейкопенією (черевний тиф, малярія, бруцельоз, кір, краснуха, грип, вірусний гепатит у гострій фазі); при деяких ендокринних захворюваннях (акромегалії, захворюваннях щитоподібної залози); при лейкозах (передозуванні цитостатиків); при метастазуванні новоутворень у кістковий мозок. Лейкоцитарна формула відображає відсоткове відношення різних видів лейкоцитів.

Значення вмісту різних видів лейкоцитів та їхніх морфологічних особливостей наведено в таблиці:

664

Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. — СПб, 2005; Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Клиническая оценка лабораторных исследований. — М., 2002; Медведев В.В., Волчек Ю.З. Клиническая лабораторная диагностика. Справочник для врачей. — СПб, 1995.


Інші статті автора